Nu är den här! Rättvisaren 2017 – Vi har kartlagt representationen i svenska nyhetsmedier

Publicerad 20 november 2017

Årets Rättvisaren visar att inte ens var tredje intervjuad person är en kvinna. Även svenskar med utomnordisk bakgrund är underrepresenterade, trots en ökning sedan senaste mätningen.

– Bristen på mångfald i nyheterna riskerar stärka stereotypa föreställningar om vem som kan göra vad, säger Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz.

Det är tredje året i rad som vi på Rättviseförmedlingen har undersökt vilka som kommer till tals i de artiklar som publiceras på de största svenska nyhetssajterna. Och för tredje året i rad visar Rättvisaren att kvinnor och svenskar med utomnordisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i svenska nyhetsmedier. Endast 30,5 procent av personerna i nyheterna är kvinnor, trots att verkligheten ser helt annorlunda ut.

– Om vi varje dag möts av en majoritet av män i nyheterna kommer vi att tro att män är mer lämpade att uttala sig än kvinnor, säger Seher Yilmaz.

Sedan senaste mätningen har andelen svenskar med utomnordisk bakgrund ökat med fem procentenheter, från 8,1 procent till 13 procent. De är alltså tydligt underrepresenterade då andelen svenskar med utomnordisk bakgrund bland invånarna  är 20,5 procent, enligt SCB. Särskilt tydlig är ökningen i kategorierna “talespersoner” och “experter”, vilket tyder på att medierna har blivit bättre på att hitta ett bredare urval av experter, och att partier, företag och organisationer har fler svenskar med utomnordisk bakgrund som talespersoner i olika frågor.

–  Men att det går framåt på ett ställe betyder inte att det fortsatt ska stå still på ett annat. Under halva min livstid har andelen kvinnor i media legat på ungefär samma nivå. Det är inte rimligt, säger Seher Yilmaz.

För att ytterligare sporra och förbättra representationen i svenska nyhetsmedier lanserar vi nu ett nytt verktyg – Mediemätaren – som de olika redaktionerna kan använda för att göra egna analyser.

– Vi vet att den som sätter mål för sitt arbete och mäter kontinuerligt lyckas bättre, säger Tina Sayed Nestius, projektledare för Rättvisaren och Mediemätaren.

Läs mer om Rättvisaren här

Mer om Mediemätaren här