Tips till organisationer

 1. Förankra uppifrån – jobba inifrån & ut
  Se bred representation som en förutsättning för ert arbete, inte en bonus. Förankra arbetet uppifrån, börja med er själva, och se det här arbetet som den strategiska fråga det är – inte ett projekt någonstans där borta. Börjar ni inte internt så riskerar era satsningar på bredd att landa snett och inte vara trovärdiga.

 2. Identifiera era begränsande normer
  Börja prata om hur det ser ut hos er. Hur ser det ut internt i er organisation? Hur ser det ut i er externa kommunikation? Vilka personer lyfts fram där? Räkna, kartlägg & undersök! Jämställdhet och mångfald är inte en känsla – det är fakta, som kan mätas på olika sätt. Och kom ihåg att det inte handlar inte om att få till millimeterrättvisa, utan om att förstå vilka mönster som finns och sen ha en diskussion om vad det innebär i termer av risker och konsekvenser för ert arbete.

 3. Gräv där ni står
  Tanken är inte att varje rekrytering ni gör eller kommunikativ insats ska spegla Sveriges bredd i allt, för det går inte, men det handlar om att se vilka mönster ni skapar och vilka utmaningar ni har just nu och jobba för att ändra det.

 4. Sätt tydliga mål och följ upp
  I allt förändringsarbete krävs en tydlig målsättning. Ni skulle aldrig sätta otydliga ekonomiska mål eller mål kring antal medlemmar utifrån en känsla, eller hur? Så mät kontinuerligt och ha målsättningar som ni strävar mot.

 5. Rekrytera bortom era nätverk
  Bredda era nätverk och öppna upp era rekryteringsprocesser för fler än dem som brukar söka sig till er. Om ni gör som ni alltid brukar göra så kommer ni se samma typ av slutkandidater.  Det går att hitta nya målgrupper genom nya kanaler att annonsera tjänster i, nya sätt att screena kandidater, och det finns ofta mycket att göra när det kommer till att skapa ett mer inkluderande språk i annonsen.

 6. Se över er kommunikation språkligt och visuellt
  Hur ser er visuella kommunikation ut? Vilka bilder och stereotyper är ni själva med och reproducerar? Vilka personer får representera er utåt? Fundera också över ert språk och vilka berättelser ni väljer att lyfta upp? Och ta gärna med referensgrupper från de målgrupper ni vill nå.

 7. Tänk på social hållbarhet i stort
  Se bortom er själva. Ni är alla en del av en hel bransch. Vad kan ni göra för att göra den, och samhället i stort, till en mer jämlik plats? Vad kan er roll vara i ett mer hållbart samhälle och vad kan nästa steg vara? Vilka satsningar kan man göra och vilka aktörer kan man teama upp med och för att lyfta frågor som är större än det just er verksamheter gör? Här görs säkert redan en del saker men det finns alltid nya grepp att testa och frågor att lyfta.

 8. Låt samtalet bli obekvämt
  Vissa tycker att det känns ovant att tala om mångfaldsfrågor. Men det är ofta när det skaver som förändring faktiskt kan hända. Kom ihåg att övning ger färdighet och ju mer ni vågar prata om frågorna – (normer, representation, makt, diskriminering, jämställdhet) – desto enklare kommer det att bli.