Tips till kommunikatörer

 1. Bestäm varför mångfald är viktigt för er
  Genom att sätta ett tydligt syfte för varför bred representation är viktigt, blir det också enklare att fortsätta arbeta för inkluderande och jämlik kommunikation. Se representation som en förutsättning för ert arbete, inte en bonus. Och behandla den som den strategiska fråga den är – förankra arbetet uppåt.

 2. Identifiera era egna begränsande normer
  Både internt men också i er visuella kommunikation. Vilka är normen och vad innebär det för utmaningar för er att det ser ut så?

 3. Gräv där ni står
  Ni behöver inte börja om från början med allt ni gör idag. Fundera på vad ni kan förändra i er kommunikation idag och börja där. Genom att gräva där ni står kommer ni till slut kunna förändra de mönster er kommunikation skapar som helhet.  

 4. Sätt tydliga mål och följ upp dem regelbundet
  Det går att sätta mål kring representation i kommunikation, gör det bara. Och jobbar ni med en byrå, ställ krav på att deras leveranser ska vara inkluderande och innehålla bred representation!

 5. Arbeta aktivt för att bredda er representation
  Det är enklare att agera inkluderande och jämlikt om det finns en mångfald av personer, erfarenheter och åsikter i er organisation. Det beror på att ni då blir mer uppmärksamma på olikheter om man faktiskt får arbeta i ett sammanhang som präglas av mångfald. Förändra därför era rekryteringsprocesser, arbeta aktivt för att bredda era nätverk och anställ personer med kompetenser ni själva saknar.

 6. Tänk efter före
  Tänk efter före. Inför externa kommunikationssläpp se till att göra en ordentligt Q&A, och gör er hemläxa innan för att vara tryggare om kritiken kommer. Fundera över vilka som saknas i er kommunikation och testa era budskap innan.

 7. Inkludera målgruppen!
  Om ni vill uppfattas vara en organisation som arbetar för frågorna, då måste målgruppen också finnas i själva processen. Om du inte har möjlighet att anställa personer, tillsätt ett advisory board med relevanta målgrupper i olika nya projekt/kampanjer. För också dialog med berörda grupper för att bygga förtroende i det.

 8. Analysera eventuell kritik utifrån avsändare och avsikt
  Om ni får kritik, analysera vad som har hänt och vad kritiken handlar om. Det kan vara en bra idé att komplettera analysen med perspektiv från personer som på något sätt är berörda av kritiken ni fått. Om exempelvis kritiken lyfter att ni stärker en norm genom att enbart vita personer får ta plats, kan det innebära att ni ska prata med aktörer som har kunskap om vithetsnormer. Detta för att skapa djupare förståelse för vad som har hänt. Tänk också på att försöka skaffa er en mångfacetterad bild av kritiken. Detta för att inte riskera att i er strävan efter att lyssna på underrepresenterade grupper göra en enskild röst till representant för en hel grupp.Kan det vara så att kritiken kommer från opinionsbildare som inte delar era värderingar? Eller drivs kritiken av konton på Twitter som skapats endast i syfte att kritisera arbete för jämlikhet? I det läget kan det vara på sin plats att inte ta kritiken på allvar.

 9. Läs på och vidga vyn
  Arbetet för jämlikhet och mot diskriminering är inte ett enskilt projekt utan en strategisk fråga som pågår kontinuerligt. Rörelser växer ständigt fram, frågor som inte var aktuella igår blir plötsligt brännande heta och nya röster tar plats. För att hänga med och förstå kontexten som jämlikhetsfrågorna diskuteras i är det avgörande att fortsätta omvärldsbevaka och läsa på även efter en kritikstorm. Gör det till en vana att följa konton i sociala medier som bjuder på nya perspektiv och kunskaper, läs andra böcker än du är van vid, fortsätt fundera varför du gör som du alltid har gjort och ifrågasätt dina invanda mönster. Det gör det enklare att gå från att försöka förhindra en kris till att agera rätt från allra första början.

 10. Påminn varandra – förändring kan vara jobbigt
  Sist men inte minst – påminn varandra om varför ni gör det ni gör. Att driva förändring kan vara jobbigt och svårt. Ibland kan man bli trött på att alltid behöva vara den personen som lyfter problem och skapar obekväm stämning. Så peppa varandra och kom ihåg att vi är många som tillsammans kämpar för ett mer jämlikhet.