Vår metod

Rättviseförmedlingen förändringsmetod

Rättviseförmedlingen har fått Sverige att förstå att representation spelar roll. När Rättviseförmedlingen startade 2010 var det få andra som gjorde det vi gör. Det var att:

  1. Räkna på representation i olika sammanhang
  2. Synliggör skevheterna och normen
  3. Efterlys andra som kan bredda sammanhanget – leta i nya nätverk och kanaler

En del tyckte nog också att det var något konstigt att räkna. Men år 2019 förväntas det att organisationer, redaktioner och arbetsplatser har ett aktivt arbete för att bredda representationen. Vi har tillsammans förändrat normen för hur man arbetar med jämlikhet. Ekot räknar på mångfald utifrån bakgrund på riksdagsledamöterna, Financial Times tar fram ett verktyg för att räkna kvinnor och män i sina artiklar, vi ser allt fler som på egen hand efterlyser andra än normen i sociala medier. Rättviseförmedlingen har aldrig väntat på att tiden ska gå för att samhället ska bli mer jämlikt. Förändring kräver initiativ. Det har vi tagit. Nu lämnar vi plats till alla de som tar arbetet och kampen vidare med nya metoder.
.

Våra bästa tips för bättre representation och mångfald: