Tips till redaktioner

 1. Se över er egen homogenitet
  Prata om hur det ser ut hos er i dag. På vilka sätt är ni lika och vad har ni gemensamt? Fundera därefter på hur och om er homogenitet påverkar era val av exempelvis vinklar, eller vilka typer av historier och röster ni väljer att lyfta.

 2. Sätt tydliga mål
  Hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Drygt var femte person har utomnordisk bakgrund (2018). Sätt mål för hur ni ska ta er till en bra representation för er publikation.

 3. Mät ofta
  Utvärdera varje dags arbete, eller varje sändning. Gör resultatet synligt för alla medarbetare.

 4. Tänk på både kvalitet och kvantitet
  Att ha en bredd att personer i enkäter är bra, men att välja experter som inte är som dem vi är vana att se väger också tungt. Båda är lika viktiga.

 5. Ifrågasätt agendan
  Vem har bestämt ämnesvalet? Är det en politiker som gör ett utspel eller ett verkligt problem eller nyhet? Kan vi vinkla det annorlunda?

 6. Utöka ert nätverk och odla experter strategiskt
  Vilka finns i era kontaktlistor idag? Det är ni som definiera, bestämmer och påverkar vem som räknas som expert. Hjälp dem som är osäkra eller inte brukar vilja vara med att känna sig säkrare i sin roll som medverkanden.

 7. Kontakta era experter i förväg
  Förbered era experter genom att kontakta dem redan när ni skapar kontaktlistor. Berätta vilka listor de finns med på och säkerställ att de tycker att det känns positivt.

 8. Problematisera begreppen
  Måste en ”expert” vara en professor? Innebär ”kompetens” att en har högskolepoäng i ett ämne? Eller kan det finnas andra erfarenheter och kunskaper som är kvalificerade?

 9. Intervjua färre personer i maktposition
  En story kan bli så mycket bättre om man vågar intervjua någon annan än den som är vd eller talesperson för ett företag eller en organisation.

 10. Börja bakifrån – och satsa extra när ni har tid
  Försök att boka de som är svårast att hitta och få att medverka först. På så sätt slipper ni tidspressen på slutet, som ofta leder till att ”de vanliga” kontaktas. Genom att alltid sträva efter bredd i det som produceras med lång framförhållning kommer ni bredda ert kontaktnät och alltid ha folk att ringa när det bråttom.

 11. Fundera på varför en del tackar nej
  Om människor inte vill medverka – varför är det så? Tänk över hur sammanhanget ser ut och hur frågan om medverkan är ställd.

 12. Arbeta aktivt mot hat och hot på nätet
  Ibland vill personer inte var med i medier av rädsla för trakasserier. Se till att de som medverka känner sig trygga och motverka aktivt hot och hat i era kanaler.

 13. Se vilka mönster ni skapar
  Varje artikel eller inslag behöver givetvis inte spegla hela Sverige. Det viktiga är att ni blir medvetna om vilka mönster ni skapar som helhet.