Tack för allt, Rättviseförmedlingen!

2010-2019

Rättviseförmedlingen var en ideell partipolitiskt obunden stiftelse och digital rörelse vars vision var att stereotypa föreställningar om exempelvis kön och bakgrund inte ska begränsa människors möjligheter att göra vad de vill och kan. Rättviseförmedlingens kärna bestod av ett ständigt växande nätverk på sociala medier med fler än 140 000 följare som varje dag – helt ideellt – hjälptes åt att hitta kompetens som hamnat i skymundan.

Om Rättviseförmedlingen

Vår förändringsmetod

Rättviseförmedlingen har fått Sverige att förstå att representation spelar roll.

  1. Räkna på representation i olika sammanhang
  2. Synliggör skevheterna och normen
  3. Efterlys andra som kan bredda sammanhanget
Vår metod och våra tips

Vår historia

Rättviseförmedlingen fanns mellan 2010 och 2019.
Här är en bråkdel av allt som vi är stolta över.

2010-2019

Frågor och svar

Vilka var Rättviseförmedlingen?

Rättviseförmedlingen är en stiftelse och var en digital rörelse. Visionen var att stereotypa föreställningar om exempelvis kön och bakgrund inte ska begränsa människors möjligheter att göra vad de vill och kan. Rättviseförmedlingens kärna bestod av ett ständigt växande nätverk på Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram med fler än 140 000 följare som varje dag – helt ideellt – hjälptes åt att hitta kompetens som hamnat i skymundan. Dessa rättviseförmedlare bidrog genom sina nätverk till ett mer jämställt samhälle och utgjorde tillsammans Rättviseförmedlingen.

Visa alla frågor och svar