Vi har granskat svensk lokalpress

Publicerad 15 april 2016

65 procent av de som medverkar i svensk lokalpress är män och drygt 7 procent uppfattas ha utomnordisk bakgrund. Det visar Rättviseförmedlingens lokaltidningsgranskning, som släpps idag. NSD sticker ut med högst andel kvinnor i rapporteringen, 39 procent.

Sex tips: så kan redaktionerna arbeta för att inkludera fler

– Vi på Rättviseförmedlingen vet att det inte behöver se ut så här. En vanlig ursäkt är att man bara speglar verkligheten, men just lokalnyheter handlar ofta om medborgarnas vardag och har därför särskilt goda förutsättningar att inkludera fler, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

Personer med utomnordisk bakgrund borde medverka ungefär dubbelt så ofta för att motsvara sin andel i befolkningen. Andelen befolkning som har bakgrund utanför Norden varierar mellan de olika tidningarnas bevakningsområden, men totalt sett har 14,9 procent av befolkningen i tidningarnas bevakningsområden utomnordisk bakgrund. Kvinnor med utomnordisk bakgrund är särskilt frånvarande och utgör bara 2,2 procent av de som medverkar i artiklarna.

Sporten extra mansdominerad

Mest skev är könsfördelningen i de nyheter som handlar om sport, där 82 procent av de medverkande är män. Svenskar med utomnordisk bakgrund har bättre synlighet i sportnyheterna där de utgör nära 10 procent.

– Vi är vana vid att se svenskar med utomnordisk bakgrund i sportsammanhang. Men journalisterna kan bidra till att bryta stereotypa föreställningar genom att ha en bättre bredd av medverkande även i andra nyheter, säger Seher Yilmaz.

Skevheten finns i alla roller

Mångfalden och jämställdheten är sämst när det gäller talespersoner (som ofta har höga positioner på företag eller myndigheter) och bäst när det gäller civilpersoner (vanliga medborgare). Endast 4 procent av de som medverkar som talespersoner har utomnordisk bakgrund och 31 procent är kvinnor.

– Ett sätt att låta fler komma till tals är att fundera på ur vilket perspektiv man berättar om en nyhet. Att låta de som påverkas av en händelse göra sina röster hörda på samma villkor som de som redan sitter på höga positioner i samhället, säger Seher Yilmaz.

Urval

Analysen innefattar 1800 slumpmässigt utvalda nyhetsartiklar publicerade på webben, jämnt fördelade över sex svenska lokaltidningar och publicerade mellan 2015-08-01 och 2015-12-31. Artiklar från TT ingår inte. I studien ingår följande publikationer: Gefle Dagblad, Helsingborgs Dagblad, Jönköpingsposten, Nerikes Allehanda, Norrländska Socialdemokraten och Östersundsposten. Urvalet av tidningar har gjorts så att de är ungefär jämförbara i räckvidd på nätet samt geografiskt spridda över hela landet.

Resultatet i korthet:

  • 65,2 procent av de som medverkar i svenska lokalpressnyheter är män
  • Drygt sju procent av de som medverkar uppfattas ha utomnordisk bakgrund (7,4 procent)
  • Sport har den tydligaste mansdominansen med över 80 procent män (82,3 procent)
  • Endast 4 procent av talespersonerna har utomnordisk bakgrund och 31,2 procent är kvinnor
  • Kvinnor med utomnordisk bakgrund utgör endast 2,2 procent av de personer som medverkar

Om Rättviseförmedlingen:

Rättviseförmedlingen är ett ständigt växande nätverk med över 100 000 personer som varje dag ideellt samarbetar i sociala medier för att hjälpa företag, organisationer och medier att bredda urvalet innan de väljer vilka som ska vara med i till exempel paneler, styrelser eller i nyhetsartiklar. Vi efterlyser och tipsar om folk, så enkelt är det. Du kan läsa mer om oss här: http://rattviseformedlingen.se/.

Kontakt: info@rattviseformedlingen.se