Välkommen till Rättviseförmedlingen, Emily Norling!

Publicerad 17 augusti 2018

Idag har vi glädjen att presentera Rättviseförmedlingens senaste tillskott – Emily Norling, som kommer att jobba som projektansvarig.

Emily har en master i utvecklingsstudier från Uppsala universitet. Hon har sedan sin examen jobbat med normer, jämställdhet och människorättsfrågor på olika sätt, bland annat på Läkare i världen och Futebol dá força. De senaste åren har hon ägnat åt att göra en långfilm.

– Filmen utmanar normer och jag hoppas att publiken kommer att uppleva den som en känslomässig käftsmäll. Kanske kan den bidra till en förståelse att verkligheten är mer nyanserad än vad vissa normer vill få oss att tro, säger Emily.

Vem är du?

Jag är en person som känner mycket, utmanar och agerar. Om en ser till rådande maktfördelning och strukturer i samhället så kan en lätt bli frustrerad. Jag är frustrerad och det är något jag alltid försökt kanalisera och hantera – både privat, kreativt och professionellt.

Just därför känns det så coolt att få möjlighet att, genom konkreta och konstruktiva metoder, arbeta för att fler personer från underrepresenterade grupper ska ges chansen att medverka, synas och höras i olika sammanhang.

Jag är normbrytande ur vissa aspekter, men tillhör också vissa normer som ger mig olika fördelar. Även om en inte själv är normbrytande eller del av en underrepresenterad grupp är det viktigt att förstå att sådana skillnader finns och har konsekvenser för människor. Den typen av analys behövs det mer av i samhället idag!

Varför ville du jobba på Rättviseförmedlingen?

Jag gillar och tror på den rörelse som Rättviseförmedlingen är. En del av kärnverksamheten är just att inkludera de röster, perspektiv och tips som alla följare bidrar med. Det är många som vill se ett jämlikt samhälle och det är mäktigt att sträva dit tillsammans med alla rättviseförmedlare.

Jag har också stor tilltro till Rättviseförmedlingens metod för att bidra till en mer jämställd fördelning av makt och inflytande i samhället och att underrepresentation adresseras, bl.a. genom efterlysningsverksamheten, utifrån maktordningar och diskrimineringsgrunder utöver kön och bakgrund. Rättviseförmedlingen bjuder in till delaktighet och utbildning. That’s the way to go – tycker jag!

Vad vill du göra?

Jag kommer framförallt att arbeta med Listoteket och jag ser fram emot att utveckla databasen och göra dess innehåll ännu mer synligt för potentiella uppdragsgivare och arbeta för att Listoteket ska bli en självklar resurs för aktörer att nyttja för att hitta normbrytande kompetens. Jag hoppas kunna bidra till att öka kännedom samt sprida Listoteket och ser fram emot att spana efter samarbeten och spåna projekt.

Så hur känns det nu då?

Taggad! Såhär i starten är det mycket intryck och visst är jag lite nervös men jag har utöver en grym tjänst lyckats landa väldigt fina och kompetenta kollegor så jag känner mig trygg. I’m ready!