Tre frågor till Bio Rios Ellen Tejle om A-Märkningen

Publicerad 16 oktober 2013

Rättviseförmedlingen meddelar stolt att vi i samarbete med WIFT (Women in Film and Television) och de fyra Folkets Hus och Parker-biograferna Bio Rio (Stockholm), Roy (Göteborg), Spegeln (Malmö) och Röda Kvarn (Helsingborg) nu lanserar en ny märkning av film: A-märkning. Vi passade på att ställa några frågor till Bio Rios Ellen Tejle, en av initiativtagarna till A-märkningen.

Hur startade idén till A-märkningen?

– För ungefär tre år sedan började jag mer och mer utgå från Bechdeltestet när jag tittade på film. För att en film ska klara av det testet måste den innehålla minst två namngivna kvinnor som pratar med varandra om någonting annat än män, och min första reaktion med dessa nya glasögon var att jag blev chockad över min egen omedvetenhet. Jag trodde att vi här på Bio Rio var bättre i vårt utbud än vad vi faktiskt var. Men för att göra positiva förändringar måste man ibland börja med sig själv, därför lanserar vi nu A-märkningen som en positiv konsumentinformation.

Vad hoppas ni förändra med A-märkesstämpeln?

– Först och främst vill vi öka medvetenheten kring kvinnors representation i film idag. Nu börjar vi med att lyfta filmer som klarar av märkningen, men i förlängningen hoppas vi att detta kan påverka distributörer och andra viktiga aktörer att ge mer stöd och uppmärksamhet åt filmer där andra än de vanliga kommer till tals. Förhoppningsvis är Bechdeltestet helt irrelevant om några år.

Kan du lista tre bra saker med A-märkningen?

· POSITIVT! Det är en lustfylld konsumentinformation, där vi hoppas på reaktioner i stil med: ”Titta här – A-märkt film – i den här filmen finns det två namngivna kvinnor som pratar med varandra om något annat än män!”.

· SPRIDA KUNSKAP! A-märkningen blir ett enkelt verktyg för att medvetandegöra hur osynliga kvinnors perspektiv och berättelser är i film idag.

· VARSÅGODA! Vem som helst kan A-märka en film och använda sig av logga, vinjett och stämpel.

I helgen lanseras A-märkningen på respektive biograf med bl.a. visningar av de godkända filmerna ”The Heat” och ”Hotell”. Utöver det kommer Rättviseförmedlingens grundare Lina Thomsgård under lördagen att medverka i ett panelsamtal om A-märkningen på Bio Rio i Stockholm. Mer information finns på: www.a-märkt.se.