Rättviseförmedlingen övergår till insamlingsstiftelse

Publicerad 09 juni 2016

Upprop med stiftelseförordnande och stadgar

9 juni 2016

Rättviseförmedlingen som tidigare varit registrerad som ideell förening och övergår nu till att driva verksamheten som en insamlingsstiftelse. Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen har samma syfte och ändamål som föreningen haft men kommer genom numera ligga under Länsstyrelsens tillsyn. För bidragsgivare och samarbetsparter kommer övergången till insamlingsstiftelse inte göra någon praktisk skillnad då verksamheten kommer att fortsätta precis som tidigare. Har ni frågor om vad en insamlingsstiftelse innebär så kan ni kontakta oss på info@rattviseformedlingen.se eller läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta ca en till tre månader innan vi får ett registreringsbevis med nytt organisationsnummer. Vi behåller den ideella föreningen Rättviseförmedlingen under en övergångsperiod. Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

STIFTELSEFÖRORDNANDE

STIFTELSETYP
Insamlingsstiftelse

STIFTARE
Sofia Embrén

STIFTELSENS NAMN
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingen skall, med stöd av insamlade medel, sprida kunskap och synliggöra kompetens för att korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i samhället. Stiftelsen kan använda medel för att stödja övriga ändamål som bidrar till insamlingsstiftelsens syfte. Verksamheten skall bedrivas så att intäkterna i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga syfte.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på Insamlingsstiftelsen Rättviseförmedlingens hemsida.

FÖRVALTNING
För stiftelsen finns stadgar enligt bilaga. Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:

  • Donationer från privatpersoner och företag via stiftelsens hemsida, event eller till bankkonto
  • Stipendieanslag
  • Projekt- och verksamhetsstöd från myndigheter och privata bidragsgivare
  • Näringsverksamhet i form av samarbeten med företag, utbildningsverksamhet, annonsering och organisationer samt event

De medel som inflyter till stiftelsen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar och därmed uppfylla ändamålet. Styrelsen skall inledningsvis bestå av:

Seher Yilmaz, Nisha Besara, Barakat Ghebrehawariat, Helena Westin, Ola Nilsson, Eva Hesselmark, Hala Mohammed.

Till firmatecknare väljs inledningsvis (de tecknar firman var för sig):

Sofia Embrén och Seher Yilmaz.

REVISION
För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en auktoriserad revisor. Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.

DESTINÄRKRETS
Mottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen skall vara personer, bolag eller organisationer som arbetar i enighet med insamlingsstiftelsens syfte.

Stockholm 2016-06-09