Ny undersökning från Rättviseförmedlingen och Cision

Publicerad 12 februari 2014

Svensk media har svårt att spegla Sverige som det ser ut idag. Samtidigt vill många företag och organisationer lyfta fram representanter i media som visar den mångfald som faktiskt finns. Detta visar en undersökning som Rättviseförmedlingen, i samarbete med Cision, har genomfört mot svenska journalister och kommunikatörer.

Sveriges journalistkår är enig om att det ingår i deras uppdrag att spegla dagens Sverige avseende till exempel kön, etnicitet, ålder, religion och sexuell läggning. Men svårigheten att göra det i praktiken är större – 63 procent av de svarande journalisterna anser att det är svårt att i sin rapportering visa upp samhällets sammansättning av individer, bland annat på grund av begränsningar i tid, resurser och – nätverk. Detta visar en undersökning som Rättviseförmedlingen och Cision har genomfört. 1 255 journalister och 332 kommunikatörer deltog i undersökningen.

Särskilt stor är problematiken när det gäller vilka som uttalar sig som experter. Siffror från den mediegranskande organisationen Who Makes the News visar att 80 procent av experterna i nyhetsmedia världen över är män*, något som en majoritet (83 procent) av den svenska journalistkåren anser vara ett problem.

En majoritet av de svarande kommunikatörerna menar att Rättviseförmedlingens listor är ett bra sätt att lyfta fram kompetens som har kommit i skymundan.

– Undersökningen visar att journalisterna vill, men inte alltid ges förutsättningar att bättre spegla det moderna Sverige. Rättviseförmedlingen erbjuder ett konkret och kostnadsfritt verktyg där vi genom sociala medier tar fram listor som bidrar till en rättvis representation som bättre avspeglar samhällets sammansättning av individer, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

– Idag är det framför allt privatpersoner som bidrar med namn till dessa listor, men vi ser en stor potential i att professionella kommunikatörer kan bidra till listorna genom att tipsa om personer och kompetens som finns på deras arbetsplatser, fortsätter Seher Yilmaz.

Rättviseförmedlingen har gjort undersökningen i samarbete med Cision.

– Vi på Cision jobbar i skärningspunkten mellan journalisterna och kommunikatörerna. Det som är intressant med undersökningen är att vi tycker oss se en uppenbar vinn-vinn-situation. Många journalister har problem med att spegla Sverige korrekt samtidigt som många kommunikatörer skulle vilja hjälpa till med just detta, säger Alexander Mason, sälj- och marknadsdirektör på Cision.

– I takt med neddragningarna på de traditionella medieredaktionerna så kommer denna situation inte lösa sig själv. Därför skulle vi tillsammans med Rättvisefömedlingen gärna vara med och utveckla relationen mellan journalister och kommunikatörer så att det moderna Sverige speglas bättre i media, fortsätter Alexander Mason.

Om Undersökningen

Undersökningen skickades ut per e-post till drygt 10.000 journalister, PR-konsulter och kommunikatörer. 1 587 besvarade webbenkäten. Av dessa var 1 255 journalister och 332 stycken antingen PR-konsulter eller kommunikatörer. Inom båda grupperna var kvinnor dominerande med 64 procent av de svarande inom PR och kommunikation och 55 procent hos journalistgruppen.

6 av 10 av de svarande journalisterna arbetar inom dags- och nyhetsmedia, och 83 procent uppger att de är fast anställda. Gemensamt för båda grupperna är att över 9 av 10 använder sig av Facebook samt att 73 procent använder sig av Twitter i sin yrkesutövning.

8 av 10 journalister känner till Rättviseförmedlingen sedan tidigare och knappt en fjärdedel har någon gång varit i kontakt med organisationen. Motsvarande siffror för PR- och kommunikationsbranschen ligger något lägre, där 14 procent uppger att de någon gång varit i kontakt med Rättviseförmedlingen och drygt 70 procent att de känner till deras arbete. En femtedel av de svarande inom PR- och kommunikationsgruppen följer Rättviseförmedlingen via Facebook, medan motsvarande siffra bland de svarande journalisterna ligger på 27 procent.

Om Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen bygger sedan starten 2010 en modern folkrörelse. Idag är vi fler än 50 000 personer som ideellt samarbetar i sociala medier för att hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens som kommit i skymundan. Vi efterlyser och tipsar om folk. Vår vision är att stereotypa föreställningar om kön, ursprung och fysiska förutsättningar inte ska begränsa människors möjligheter och rättigheter att göra vad de vill och kan. Målet är en rättvis representation som bättre avspeglar samhällets sammansättning av individer.

Om Cision 

Cision är den ledande leverantören av tjänster och verktyg för kommunikation inom IR och PR. Kunderna använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika och Asien och har partners i mer än 125 länder och är noterat på Stockholmsbörsen. Cision omsatte 1 miljard kronor under 2012.

http://www.whomakesthenews.org/images/reports_2010/highlights/highlights_en.pdf