Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 80 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Musikverket söker ekonomiansvarig, Stockholm

Statens historiska museer söker redaktör för sociala medier, Stockholm

SKL söker kulturexpert med ansvar för biblioteksfrågor, Stockholm

Fler lediga jobb

Om oss

Publicerad
torsdag, 27 oktober 2011
Uppdaterad
måndag, 10 augusti 2015

Vi är Rättviseförmedlingen:

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet går ut på att använda vårt nätverk av fler än 80 000 följare i sociala medier till att helt gratis bredda urvalslistor i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare vid konferenser eller experter till tv-, radio och tidningar. Vi letar alltid efter dem som inte redan tillhör ”de vanliga” (normen) i olika sammanhang. Detta gör vi för att bredda, komplettera och utöka våra uppdragsgivares egna nätverk – så att de därigenom får fler kompetenta personer att välja på. Vi tycker nämligen att det säger sig självt att ett brett urval leder till bättre möjligheter att anlita den med bäst kompetens. Därigenom kan Rättviseförmedlingen medverka till att det skapas bättre paneler, konferenser, TV- & radioprogram och tidningar. Voilà!

Vill du också medverka till att fler kompetenta personer får chansen i olika sammanhang? Gå in och gilla här (Facebook), följ oss här (Twitter), här (Instagram) eller här (LinkedIn) så får du genast koll på vad vi letar efter just nu.

Letar du själv folk? Här kan du läsa mer om hur du kan använda dig av Rättviseförmedlingen för att bredda ditt eget nätverk.

Vill du veta mer om de formella bitarna, kan du kika in våra stadgar här och se vår senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning här (OBS! På sidan 13 finns ett korrfel där projektstöd från Ungdomsstyrelsen och Tillväxtverket hamnat på raden för Privata bidrag fast de skulle ha varit på raden för Offentliga bidrag).

Har du inte hittat svaren du söker? I vår FAQ hittar du ytterligare 38 frågor och svar om Rättviseförmedlingen.

Här hittar du ett snajdigt kontaktformulär.

Här är några frågor och svar gällande representation inom vår egen organisation:

Varför redovisar ni inte vilka som jobbar hos er?
Eftersom det under den senaste tiden pågått en debatt som bitvis varit hätsk, byggts på flera missförstånd och hejats på av rasister valde vi att ta ner sidan med namn, bild och kontaktinfo. Detta var en arbetsmiljöåtgärd och gjordes för att minska risken för hat och hot riktat mot specifika individer som är anställda på kontoret. Vill du ha tag på oss går det fortfarande utmärkt att nå oss via vårt kontaktformulär.

Hur ser könsfördelningen på Rättviseförmedlingen ut?
Könsfödelningen ser olika ut beroende på vilka som ingår i ens räkning. Om vi tittar på vilka som följer oss på Facebook kan vi se att 71% identifierar sig som kvinnor, 25% som män och resterande har inte angivit könsidentitet i sin Facebook-profil.

När det gäller vår styrelse och bland våra anställda har sammansättningen varierat under de fem år som Rättviseförmedlingen funnits. Av våra styrelseledamöter är fyra kvinnor och två män varav tre personer har bakgrund utanför Sverige. När det gäller anställd personal är vi idag sex personer som arbetar på Rättviseförmedlingens kontor. Vi är samtliga kvinnor, tre av oss har utländsk bakgrund (enligt SCB:s definition som innebär att antingen vara född utomlands själv, eller ha två föräldrar som är det). Vi har också volontärer som arbetar med våra listor. Denna frivilliggrupp består av tolv aktiva personer varav åtta kvinnor och fyra män.

Tycker ni inte att det är problematiskt att just ni har skev könsfördelning bland personalen?
Vi är inte nöjda med hur det ser ut med könsbalansen hos oss, därför arbetar vi ständigt med att se över våra rekryteringsprocesser och vårt sammanhang. Sammansättningen har varierat över tid och vi har som mål att vara en inkluderande organisation där bred representation och kompetens går hand i och hand. Vi arbetar aktivt med denna fråga hela tiden och vid varje rekrytering försöker vi därför öka möjligheterna till ett brett urval samt att skapa en rekryteringsprocess som motverkar att diskriminering kan ske.

Här är våra riktlinjer vid rekrytering:
– Planera, förbered och skriv ner hur rekryteringens olika delar ska gå till. Ta beslut och håll planeringen.
– Sök kandidater brett utanför eget nätverk (dvs kompisrekrytera inte).
– Tydliggör och skilj på vilka kvalifikationer som krävs respektive vad som kan anses som meriterande för att utföra de planerade arbetsuppgifterna.
– Skapa ett relevant arbetsprov för tjänsten och låt det vara en del av ansökan.
– Skapa en rekryteringsgrupp bestående av flera personer där alla kan närvara vid samtliga intervjuer.
– Ställ endast intervjufrågor som har relevans för tjänsten.
– Ställ samma intervjufrågor till samtliga intervjuade.

Vill du själv vara med och bredda vår kompetensbas genom att engagera dig i Rättviseförmedlingens verksamhet ideellt, eller är du intresserad av att arbeta hos oss? Maila oss på info@rattviseformedlingen.se så hamnar du på vår utskickslista vid nyrekryteringar.

scroll-top