Vi <3 Alternativ

Publicerad 17 januari 2017

Okej, det blev inget förslag om kvotering till bolagsstyrelser. Vi har andra idéer på hur ni kan jobba med jämställdhet och mångfald!

Inse att det är en ledningsfråga. Jämställdhet och mångfald är frågor av strategisk vikt och bör därför ligga på ledningens bord. Alldeles för ofta får vi se organisationer som tillsatt en mångfaldskommitté utan budget och där ingen med ledningsansvar ingår. Frågorna behandlas som något perifert och resultaten blir därefter.

Börja arbetet på samma sätt som vid andra strategiprocesser – med ert nuläge. Ta reda på hur det ser ut nu. På vilka sätt är ni lika varandra? Vad har ni för utbildning, bakgrund, intressen? Hur brukar urvalet vid rekrytering ut? Ju mer ni vet om ert utgångsläge, desto enklare blir det att planera processen framåt. Nästa steg är att jämföra nuläget med er vision och mål. Är det möjligt att nå målen med befintlig arbetsstyrka, nätverk och kompetenser? Vilka konsekvenser och risker ser ni? Hur påverkas lönsamhet, kreativitet och talangförsörjning? Här upptäcker ni luckor och möjligheter som kan ligga till grund för handlingsplan.

Förändra er rekryteringsprocess. Med allra största sannolikhet kommer ni inse att ni behöver förändra hur ni rekryterar. Arbetet börjar med en genomtänkt kompetensprofil där ni definierar kompetenserna som verkligen behövs för att utföra arbetet. Nästa steg är att säkerställa ett brett kandidaturval. Slutligen behöver hela processen genomsyras av fokus på kompetens och förmågor, snarare än magkänsla.

Be om hjälp. Att lyckas med jämställdhet och mångfald är ingen quick fix, saknas kompetensen internt är det klokt att ta hjälp. Vi på Rättviseförmedlingen är vana att hjälpa organisationer från nulägesanalysen till framtagande av handlingsplan samt att agera stöd genom rekryteringsprocessens alla delar. Dessutom kan vi efterlysa (alldeles gratis!) kompetenta personer till konferenser, paneler och rekryteringar genom vårt nätverk bestående av mer än 100 000 personer. Börja med att boka vår inspirationsföreläsning så får du med dig medarbetarna på förändringsresan.