Strategisk rådgivning

Rättviseförmedlingen har jobbat med representation- och jämlikhetsfrågor sen 2010 och ger ofta rådgivning kring mångfalsarbete på olika nivåer. Vare sig det gäller ett specifikt projekt, en kommunikationskampanj eller ett mer långsiktigt arbete på arbetsplatsen erbjuder vi vår kunskap och kan ge er extern input på ert arbete.

Behöver ni någon att bolla tankar och idéer med? Vi erbjuder rådgivning och analys kring representation, mångfald och kommunikation. Få en second opinion kring jämlikhetspolicys, bolla risker i projekt eller få en djupare förståelse och analys av hur er hemsida eller publikation står sig utifrån ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Konsulttjänster

Second opinion

Få en översyn av och rådgivning kring er organisations mångfaldspolicy och/eller riktlinjer.

Kommunikationsanalys

Hur står sig er kommunikation utifrån ett representations- och inkluderingsperspektiv?

Referensgruppsarbete

Behövs input från en extern aktör med jämlikhetsperspektiv i ert projekt eller satsning?