Föreläsningar & workshops

Rättviseförmedlingen kommer gärna till er organisation för att inspirera och ge er konkreta verktyg för hur ni kan rekrytera smartare, kommunicera bredare eller helt enkelt ta ert mångfaldsarbete till en högre nivå.

Vi utbildar redaktioner, ledningsgrupper, personalavdelningar och många andra i frågor som rör mångfald, representation, inkluderande rekrytering och strategier för jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Fokus ligger på att hitta lösningar och presentera metoder som är konkreta och kan praktiseras på en kulturell, strategisk och operativ nivå.

Våra utbildningar anpassas efter era behov och förutsättningar för att hjälpa er att komma framåt i ert jämlikhetsarbete oavsett var ni står. Standardföreläsningarna är 1 h långa men vi håller även halv- och heldagsutbildningar där föreläsningar varvas med workshops och processledning. Vi kan även skräddarsy ett upplägg där vi utbildar vid upprepade tillfällen för fördjupning.

Våra olika inriktningar

Så bryter vi mönster!

Inspirationsföreläsning kring representation, jämställdhet och mångfald och varför organisationer och företag behöver jobba med det.

Kommunicera med mångfald

Hur speglar vi Sverige som det ser ut? En föreläsning om inkluderande och normbrytande kommunikation, med tonvikten på det visuella.

Rekrytera bredare

Konkreta tips för rekryteringsprocesser som fokuserar på kompetens och likabehandling i varje steg för att bredda urvalet av kandidater.

Från ord till handling

Med utgångspunkt i diskrimineringslagens krav kring aktiva åtgärder presenterar vi inspirerande åtgärder för mer jämlika arbetsplatser.

Representation i medierna

Vem kommer till tals i svenska nyhetsmedier? En föreläsning om hur medier kan jobba mer aktivt med representation.

”Stort tack för er medverkan i våra avdelningsdagar på polisens kommunikationsavdelning. Många tyckte att Rättviseförmedlingens föredrag var mycket bra och gav många nya insikter, som vi nu tar vidare i vårt fortsatta arbete med regeringsuppdraget JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter!”

- Kommunikationsavdelningen vid Polismyndigheten

”Så himla stort tack för föreläsningen igår! Imorse pratade vi med klassen och de var superinspirerade och glada över föreläsningen. De tyckte att det var så pedagogiskt och tydligt och konkret och kände sig väldigt stärkta i att det gör skillnad att tänka på representation. Massa pepp!”

- Forsbergs

”Föreläsningen var passande för MIRA och de frågor som vi arbetar med. Men vi tycker att flera yrken inom byggbranschen skulle behöva ta del av informationen. Det var ögonöppnande och nyttigt att se statistik så att det blir mer självklart hur det faktiskt ser ut. Deltagarna kände att de fick med sig verktyg och konkreta tips för att ta sig an utmaningen om att göra en förändring."

- MIRA, Svenska Målareförbundets kvinnliga nätverk, Region 2

”Rättviseförmedlingens föreläsning gav mig mycket energi och utmanade mitt sätt att se på min yrkesroll.”

- Deltagarröst vid föreläsning

”Viktiga ämnen, blev aldrig segt eller irrelevant, bra upplägg. Har höga krav pga insatt och intresserad av frågorna.”

- Deltagarröst vid föreläsning

”Toppklass på föreläsningen och mycket inspirerande och lärorikt. Precis vad vi behövde för att få igång engagemanget inom vår avdelning. För att vi ska kunna göra ett bra jobb krävs det att vi också har kunskaper. Många aha-upplevelser och tips på bra verktyg.”

- Deltagarröst vid föreläsning