Efterlysningar

Grunden i Rättviseförmedlingens verksamhet är våra ideella efterlysningar. Med hjälp av över 135 000 rättviseförmedlare i våra sociala medier kan vi hjälpa dig att hitta personer med specifik kompetens ur underrepresenterade grupper (utifrån exempelvis kön, bakgrund, ålder eller fysiska förutsättningar). På så sätt synliggör vi skeva sammanhang, skapar bättre representation och hjälper aktörer att bredda sina egna nätverk.

Rättviseförmedlingen har sedan starten 2010 hjälpt över 800 organisationer, projekt och företag att samla in över 35 000 tips på kompetens som de själva har haft svårt att hitta. Vi förmedlar inte personer till specifika uppdrag, utan våra tips blir till listor på Listoteket som sedan kan komplettera arrangörers urvalslistor till paneler, konferenser, tv-program och andra sammanhang. Kolla in Listoteket innan du efterlyser, kanske finns kompetensen redan där!

Våra riktlinjer 

  • Vi publicerar bara efterlysningar som vi finner relevanta för allmänheten, främst i form av uppdrag som gäller olika representativa sammanhang (medverkan i tidningar, tv och radio, talare, experter och branschrepresentanter på konferenser, evenemang och kongresser, etc.).
  • Vi skriver i regel inte ut namnet på den organisation som står bakom efterlysningen.
  • I varje efterlysning ska det finnas en tydlig eller bevisad skevhet eller brist på de som eftersöks.
  • Efterlysningarna fokuserar på att hitta kompetens.
  • Efterlysningar till specifika evenemang vill vi göra i god tid innan evenemanget genomförs så att vi har chansen att påverka.
  • Vi efterlyser inte volontärer och folk till ideella uppdrag.
  • Vi förbehåller oss rätten att avvakta med efterlysningar som uppfyller våra övriga krav, men som ligger för nära en efterlysning vi nyligen genomfört.

Företag eller organisation

din@mail.se

Inom vilken bransch vill du efterlysa?

För- och efternamn

Vilken kompetens efterfrågas?

Tack för tipset

Vi letar nu efter rätt personer
Din referens:

Något gick fel

Maila oss!

"Lärarna uppskattade förslag och engagemang och menade att det skulle vara användbart i deras arbete. Så det låter lovande! Tror det hade effekt att förslagen - genom er hjälp - kom ifrån många håll - och inte bara från mig."

"Nu är det bestämt att en person av alla de tips jag fick in genom er blir en av våra föreläsare. Så tack för det!"

"Största tänkbara tack för att ni hjälpte oss att hitta en programledare till vårt matteprogram! Tack vare er hittade vi en grymt bra person till programledarrollen, en person som vi aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med! Vi fick in jättemånga klockrena tips, så det var svårt att välja. Det är verkligen en fantastisk grej ni gör – världsförbättrare!"