Synlighet spelar visst roll, SVT

Publicerad 19 maj 2017

”Det här är ett dream team men när det gäller mångfalden nådde vi inte ända fram”. ”Det är ju tufft att komma in som ny”. ”Här går vi på erfarenhet”.

På Rättviseförmedlingen är vi vana vid att höra ursäkterna för varför en bred representation ständigt får vänta. Men vad händer när ursäkterna kommer från ett företag vars VD gjort det till sitt signum att prata om ökad mångfald bland personalen eftersom att det är en del av deras viktigaste uppdrag?

Risken är att företagets trovärdighet utmanas, att ambitionerna känns falska och att arbetsgivarvarumärket får sig en rejäl törn. Det gäller alla företag generellt. Just nu får SVT kritik för deras nya satsning ”Morgonstudion” där programledarnas likhet är slående.

Anne Lagercrantz, divisionschef på SVT, menar att mångfald inte kan begränsas till utländsk bakgrund eller vad som syns på ytan och att mångfald handlar om mer än om vilka som syns i tv-rutan. Givetvis är mångfald mer än yta. Men SVT arbetar med ett visuellt medium. Forskning har upprepade gånger visat att synlighet spelar roll för människors identitetsskapande, att igenkänning är viktigt. Att säga att det som syns i rutan inte är viktigt är därmed att inte förstå sin roll i och påverkan på samhället.

SVT missar en chans att berätta vilken bredd de nu lyft fram istället, vilka perspektiv och erfarenheter de tagit in som tidigare inte fått plats. Om vi tittar bortom utländsk bakgrund får man ändå inte en bild av Sverige som överensstämmer med verkligheten. Var är programledaren över 55? Den med en synlig funktionsvariation som bryter mot normen? Eller någon med en utbredd dialekt från Norrlands inland? Det finns många normer i samhället som vi behöver bryta mot. Här hade SVT en chans att berätta hur de gjort just det. Avsaknaden av dessa svar tyder snarare på att man helt enkelt missat det breda mångfaldsperspektivet.

Lösningen stavas istället att SVT öppnat lokala redaktioner i bland annat Angered, Södertälje och Rinkeby (!). Det är givetvis viktigt att media finns i hela landet, också i orterna. Men frågan om Morgonstudion handlar inte om att personer med utländsk bakgrund kan representera andra med samma bakgrund, utan om att personer med olika bakgrund ska kunna representera hela Sverige som det ser ut.

Återigen, det här är något vi ser händer i flera organisationer och företag. Ambitionerna finns, men man snubblar när besluten ska tas. Tre av våra råd till de organisationer som står inför samma dilemma är:

  1. Bestäm er! Kritiken mot SVT är ett resultat av att de inte har bestämt sig på riktigt. Och följ upp arbetet löpande – inte en gång om året, utan vid varje beslut.
  2. Låt satsningar på bred representation genomsyra hela organisationen, inte bara i ett praktikprogram eller en mångfaldsvecka. Det är i den ordinarie verksamheten som mångfalden behöver finnas, allt annat är strössel. Det hade aldrig accepterats att enbart tillsätta män som programledare, bred representation handlar om mer än kön.
  3. Bredda ert nätverk av kompetenta personer aktivt. Vi har sett att ”dom finns inte” snarare är en omskrivning för ”jag känner dom inte”. År 2017 räcker inte det.