Svar på faktafel från Smedjan

Publicerad 22 mars 2017

Webbtidningen Smedjan (som drivs i Timbros regi) skriver i dagarna om Rättviseförmedlingens verksamhet. Det finns felaktigheter i texten, här reder vi ut hur det ligger till.

HAR RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN EN POLITISK AGENDA?

Ja, det har vi. Vi arbetar för alla människors lika värde. Men att arbeta för alla människors lika värde är inte en fråga om partipolitik på en höger-vänster- skala. Här kan man läsa om hur vi ser på vår agenda och på vilka sätt vi vill förändra samhället.

HUR GICK DET TILL NÄR RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN SAMARBETADE MED KULTURDEPARTEMENTET?

Vi hjälpte Kulturdepartement med att bredda sina urvalslistor med kompetenta personer inom kultursektorn. I artikeln från Smedjan påstås att Rättviseförmedlingen tagit bort vita cis-män från listan. Detta stämmer inte. Vi har inte rensat listan på vita cis-män. Vi efterlyste personer med kompetens kring kultur och media och ville hitta andra än väletablerade personer med liknande bakgrund i medelåldern. Därmed vet vi ingenting om personerna på listans hudfärg eller könsidentitet. Här berättar vi mer om samarbetet, vilka kompetenser vi efterlyste och om vår metod.

VAD HANDLAR RÄTTVISEFÖRMEDLINGENS MEDIEGRANSKNINGSPROJEKT OM?

Smedjan påstår att Rättviseförmedlingen bedömer människor efter hudfärg. Det stämmer inte alls. Vi har genom vanlig textanalys granskat och tagit fram statistik om vilka delar av befolkningen som kommer till tals i svensk nyhetsmedia.  Nyhetsmedia utgör en viktig arena för offentlig debatt och är en länk i kommunikationen mellan makthavare och medborgare, därför är analysen viktig. Här svarar vi på hur granskningen gått till och utvecklar vidare varför det är viktigt att många röster får höras i det offentliga samtalet.

FINANSIERAS RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN DUBBELT AV OLIKA BIDRAGSGIVARE?

Nej, det stämmer inte. I budgeten till projektet med stöd från MUCF framgår det att den totala kostnaden för utveckling av databasen med hjälp av en webbyrå beräknas uppgå till totalt 500 000 kr (ink moms). Vi har också i ansökan förtydligat att vi sökt hälften av MUCF och hälften av kostnaden från Internetfonden. Att budgeten framstår som snarlik beror på att det är samma projekt och budget, där vi alltså sökt delfinansiering från två olika bidragsgivare.

Här finns artikeln från Smedjan för den som vill läsa.