Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker programansvarig specialist till Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling,…

Riksteatern söker Löneadministratör, Botkyrka

Riksteatern söker personalspecialist med fokus på jämlikhet och mångfald, Botkyrka

Fler lediga jobb
nyhet

Sex tips till redaktionerna: Så inkluderar ni fler

Publicerad
fredag, 15 april 2016
Uppdaterad
måndag, 18 april 2016

Sveriges journalistkår är enig: det ingår i deras uppdrag att spegla befolkningens sammansättning utifrån sådant som kön, bakgrund, ålder osv i rapporteringen. Ändå misslyckas de gång på gång.

Vår lokaltidningsgranskning visar att män med nordisk bakgrund är de som får mest utrymme.

Brist på tid, brist på resurser och begränsade nätverk är de vanligaste orsakerna journalister själva anger till den skeva mediebilden. Men även när resurserna är begränsade finns rutiner och arbetssätt som kan göra stor skillnad.

Här är våra bästa tips till redaktionerna, tipsa gärna vidare till din lokala nyhetsförmedlare!

1. Ta reda på hur det ser ut hos er idag! Vilkas röster hörs ofta, och vilka missar ni helt? Att titta på hur det ser ut en dag eller i en tidning ger ingen helhetsbild, utan ni behöver analysera en längre tidsperiod för att se vilka mönster som finns. Först när ni vet ert nuläge kan ni fundera på en målbild och börja arbeta för att nå den.

2. Sätt nåbara mål och höj eftersom. Mål ska inte vara utopiska, då stannar de lätt på papperet. Identifiera de områden där ni enkelt kan höja ribban och börja där, efterhand kan ni gå vidare och sätta högre mål för fler bevakningsområden. Hitta mindre mätpunkter där ni kan utvärdera varje dag eller varje sändning.

3. Fundera ett extra varv över stereotypa vinklar. Att mäta kvantitativt säger inte allt, exempelvis behöver en hög andel kvinnor i nöjesnyheterna inte betyda att rapporteringen är särskilt jämställd ifall nyheterna främst fokuserar på kvinnliga kändisars utseende och vikt. Får personer med utländsk bakgrund enbart medverka när det handlar om integration, eller är de också med och tycker till om kommunens politik eller säsongens glassar? Kan både pojkar och flickor finnas med på reportaget från den lokala ridskolan?

4. Börja med “de svåraste”. Vi kommer ofta i kontakt med journalister eller konferensarrangörer som redan bokat in tre eller fyra intervjupersoner som alla är män födda i Sverige. Precis på slutet börjar letandet efter någon som bryter mot normen. Gör tvärtom! Börja med att hitta de röster vi sällan får höra, de andra kommer du ändå att hitta och kunna boka in.

5. Satsa extra där tidspressen inte är så stor. Längre reportage som planeras långt i förväg, veckans porträtt eller de födelsedagsfirare som intervjuas på familjesidan – här finns alla förutsättningar att få till en mångfald av medverkande!

6. Kartlägg för att utöka era nätverk (använd gärna våra listor!). Kontakta ert lokala universitet och be om listor på forskare och professorer. Ni har själva stor makt att hitta nya experter, och det är inget som säger att ni behöver använda er av de som redan hörs och syns mest idag. Se till att hålla er uppdaterade!

scroll-top