Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 130 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

UMO.se söker redaktör med ansvar för sociala medier och rörlig bild, Stockholm

Unga Klara söker nya medarbetare, Stockholm

Stockholms Konstnärliga Högskola söker nya medarbetare, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

Så här jobbar vi med Rättvisaren!

Publicerad
onsdag, 5 oktober 2016

Över 70 procent av dem som medverkar i nyhetsmedia är män, och mindre än 10 procent uppfattas ha utomnordisk bakgrund. Detta trots att verkligheten ser helt annorlunda ut.

Enligt SCB är vi ungefär lika många män som kvinnor i Sverige, och 18,7 procent av oss har utomnordisk bakgrund. Svensk media behöver – och vill – kunna skildra hela samhället så som det ser ut i dag, dels för att nå en bredare publik men framför allt för att det är en del i det journalistiska och demokratiska uppdraget.

I den årliga rapporten Rättvisaren granskar vi vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia utifrån kategorierna kön, ålder och nordisk/utomnordisk bakgrund.

I rapporten för 2015 kom vi fram till detta:

  • 72,3 procent av dem som som uttalade sig i svensk media var män.
  • 9,1 procent av dem hade utomnordisk bakgrund.
  • 12,7 procent av dem är under 26 och 11,6 procent av dem är över 66.
  • 75 procent av experterna i nyhetsmedia var män.

Läs hela rapporten här. Mer om metodarbetet finns här.

I slutet av november kommer nästa rapport. Vi håller tummarna för den visar att medierna har blivit bättre på att spegla Sverige som det faktiskt ser ut.

scroll-top