ikon_rgb

Det här kan du göra

Om du är privatperson

ikon_rgb

Räkna efter själv!

Väljer din lokaltidning experter av ett och samma kön? Ser du en panel på en mässa som saknar bredd? Synliggör det genom att säga till – eller tipsa Rättviseförmedlingen!

ikon_rgb

Bredda nätverk

Följ Rättviseförmedlingen i sociala medier och dela med dig av ditt nätverk för att bredda andras. Peppa de du känner som du tror platsar i olika sammanhang att ta plats i dessa.

ikon_rgb

Tipsa vidare

Om du blir tillfrågad att ställa upp i något sammanhang och inte kan (eller inte vill) – tipsa vidare till någon du känner! De valde dig av en anledning – ditt nätverk är också värdefullt.

ikon_rgb

Var en förebild

Dela våra listor och efterlysningar i sociala medier – och inspirera andra till att förändra! Berätta varför du tycker representation är viktigt för dina vänner och andra som du känner.

ikon_rgb

Dela med dig av din kunskap

Sprid resultatet av den här rapporten. Ju fler som vet hur det ser ut, desto större är chansen att vi kan förändra.

Om du är journalist

ikon_rgb

Se över er homogenitet

Prata om hur det ser ut hos er i dag. På vilka sätt är ni lika och vad har ni gemensamt? Fundera därefter på hur och om er homogenitet påverkar era val av exempelvis vinklar.

ikon_rgb

Försök sätta mål

Hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Drygt var femte person har utomnordisk bakgrund. En bra början kan vara att se över om ni speglar verkligheten som den ser ut.

ikon_rgb

Mät ofta

Utvärdera varje dags arbete, eller varje sändning. Gör resultatet synligt för alla medarbetare.

ikon_rgb

Titta på både kvalitet och kvantitet

Att ha en bra bredd av personer i enkäter är bra, men att välja experter som inte är som dem vi är vana att se väger också tungt. Båda är lika viktiga!

ikon_rgb

Ifrågasätt agendan

Vem har bestämt ämnesvalet? Är det politiker som gör ett utspel eller ett verkligt problem/nyhet? Kan vi vinkla det annorlunda?

ikon_rgb

Utöka ert nätverk

Vilka finns i era kontaktlistor i dag? Håll dem uppdaterade och använd gärna Rättviseförmedlingens listor för att komplettera – i dem finns mängder med kompetenta personer.

ikon_rgb

Problematisera begreppen

Måste en “expert” vara en professor? Innebär “kompetens” att man har högskolepoäng i ett ämne? Eller kan det finnas andra erfarenheter och kunskaper som är kvalificerande?

ikon_rgb

Odla egna experter strategiskt

Det är ni som definierar, bestämmer och påverkar vem som räknas som expert. Hjälp de som är osäkra eller inte brukar vilja vara med att känna sig säkrare i sin roll.

ikon_rgb

Kontakta era experter i förväg

Förbered era experter genom att kontakta dem redan när ni skapar kontaktlistorna. Berätta vilka kontaktlistor de står på och säkerställ att de tycker det känns kul.

ikon_rgb

Vägra intervjua maktpersoner

En story blir så mycket bättre om man vågar intervjua någon annan än den som är vd eller talesperson för ett företag eller en organisation.

ikon_rgb

Börja bakifrån

Försök att boka de som är svårast att hitta eller få att medverka först. Så slipper ni tidspressen på slutet.

ikon_rgb

Satsa extra när ni har tid

Genom att alltid ha bredd i det som produceras med lång framförhållning kommer ni bredda ert kontaktnät med personer som ni kan ringa när det är bråttom.

ikon_rgb

Ha självkritik

Om människor inte vill medverka – varför är det så? Tänk över hur sammanhanget ser ut, och hur frågan om medverkan är ställd.

ikon_rgb

Arbeta aktivt mot hat och hot på nätet

Ibland vill personer inte vara med i media av rädsla för trakasserier. Se till att de som medverkar känner sig trygga, och motverka hot och hat i era kanaler.

ikon_rgb

Se vilka mönster ni skapar

Varje artikel eller inslag behöver givetvis inte spegla hela Sverige. Det viktiga är att ni blir medvetna om vilka mönster ni skapar som helhet.

Goda exempel

P4 Dalarna räknar varje dag – och är ändå inte nöjda

I en mediegranskning som Rättviseförmedlingen gjorde åt P4 Dalarna visade det sig att 44,2 procent av de som medverkade i deras webbpublicerade artiklar var kvinnor, och 11 procent hade utomnordiskt bakgrund.

”Sedan många år tillbaka jobbar vi med vilka som hörs i vår radio. Vi för statistik varje dag över våra högt satta mångfaldsmål, men vi är inte nöjda, utan har en ständigt levande dialog om dem, säger Johannes Rosendahl, agendachef på P4 Dalarna.

Företagarna har en skriftlig överenskommelse med medarbetarna

När Rättviseförmedlingen granskade Företagarnas medlemstidning Företagaren var 49 procent av de medverkande experterna kvinnor.

”Under arbetsprocessen läggs mycket tid på att finna bra personer att intervjua, ofta gör ju tidsbrist att medierna intervjuar samma personer, ofta svenska medelålders män. Det finns dessutom en skriftlig överenskommelse med tidningens medarbetare om hur man ska tänka med representationen så ingen kan i efterhand komma och säga att man ”inte hittade någon”, säger Günther Mårder, vd Företagarna.