Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker Verksamhetscontroller till Enheten för civila samhället, Stockholm

Riksteatern söker Löneadministratör, Botkyrka

Bannerboy söker Senior Creative Developer, Stockholm

Fler lediga jobb

Rättvisaren 2018

Publicerad
torsdag, 28 juni 2018
Uppdaterad
onsdag, 4 juli 2018

Sverige är ett land som präglas av mångfald, men våra nyhetsmedier hänger inte med. Vissa säger att förändring kräver tid. Det är fel. Förändring kräver inte tid. Förändring kräver initiativ.

Varje år ger Rättviseförmedlingen ut mediegranskningen Rättvisaren. 2018 är tillvägagångssättet ett annat än tidigare. Förut har Rättviseförmedlingen släppt statistik för representationen i svenska nyhetsmedier gällande både kön och bakgrund samtidigt. I år fokuserar den första delrapporten enbart på representation utifrån bakgrund. Detta för att medierna sällan diskuterar eller lyfter den statistiken.

Resultat Rättvisaren 2018

Resultatet i första delrapporten för Rättvisaren 2018 visar att 13,3 procent av dem som får uttala sig i svenska nyhetsmedier uppfattas ha utomnordisk bakgrund, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med förra mätningen. Trendbrottet från 2017 håller i sig, men eftersom 21 procent av alla svenskar har utomnordisk bakgrund innebär resultatet ändå en tydlig underrepresentation.

Även om personer med utomnordisk bakgrund är underrepresenterade i stort, är de överrepresenterade bland dem som får uttala sig som civilpersoner i artiklar. Det vill säga – personer som råkade vara på plats eller blev vittne till något.

– Vi ser att det finns en tanke kring bredd i till exempel enklare texter som enkäter, vilket är bra. Men när det gäller att hitta experter och andra, verkar det vara betydligt svårare för redaktionerna – trots att vi på Rättviseförmedlingen varje dag visar att det går, säger Seher Yilmaz, Rättviseförmedlingens ordförande.

Vill du läsa hela rapporten? Den finns som pdf här: RÄTTVISAREN2018

Frågor och svar om Rättvisaren 2018.

 

 

scroll-top