Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Studiefrämjandet söker utvecklingsledare, Stockholm

Regeringskansliet söker Kulturråd, Istanbul

Kultur i Väst söker konsulent inom biblioteksområdet, inriktning media och mångspråk, Göteborg

Fler lediga jobb
projekt

Spridningsprojektet år tre – med stöd av Ungdomsstyrelsen

Publicerad
fredag, 28 mars 2014
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Under 2014 genomför vi det tredje och sista året av ”Rättviseförmedlingens spridningsprojekt – engagemang och organisering” med ett projektstöd från Ungdomsstyrelsen. Syftet med detta treåriga projekt är att Rättviseförmedlingen skall utvecklas som organisation och finnas på fler plattformar.

Under det första och andra året har vi inom projektet gått från att vara beroende av ett fåtal väldigt engagerade nyckelpersoner till att bli en hållbar organisation. Genom utbildning, utveckling och kunskapsspridning har organisationen kunnat växa till en riktig arbetsplats istället för att bäras av ett fåtal individer. Under det tredje året vill vi dessutom bredda vår verksamhet från att vara väldigt beroende av en plattform, Facebook, till att nå fler och finnas på fler plattformar. Detta gör vi tillsammans med våra pro bono-partners Wild Horse Creative AB och YouMeAgency.

Projektets tredje år  har tre delar:

1) Utreda vidare och utveckla vår närvaro på kommunikationsplattformar vid sidan av Facebook för att få ännu bättre spridning i vårt jämställdhetsarbete. Vi vill se över vilka andra möjliga plattformar vi bör verka på, med målet att lansera oss på minst en ny plattform. Vi vill också se över hur vår hemsida kan bli mer interaktiv och undersöka möjligheten till mailinglistor och nyhetsbrev.

2) Vi vill dela med oss av våra erfarenheter och lärdomar av att åstadkomma förändring genom sociala medier till andra organisationer som verkar mot samma mål. Detta kommer vi att göra genom föreläsningar och workshops.

3) Vi vill etablera hållbara former för att ta tillvara på engagemanget hos de nyckelpersoner och volontärer vi engagerar. Under år två har vi hållit en utbildning för ambassadörer,”Expansionsrådet”, samt en mindre utbildning för listgruppsvolontärer – ”listgruppen”. Utmaningen för år tre blir att hitta former för att behålla deras engagemang genom möten, samarbeten och återträffar där volontärerna får insyn i och känner sig inkluderade i projektets verksamhet. Samtidigt är det viktigt för oss som organisation att kontinuerligt få feedback och tips utifrån.

För mer information om projektet, kontakta info@rattviseformedlingen.se.

Projektet är avslutat.

scroll-top