Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Östgötateatern söker maskör och perukmakare

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Kultur i Väst söker konsulent inom biblioteksområdet, inriktning media och mångspråk, Göteborg

Fler lediga jobb
Expansionsrådets första träff. Foto: Frida Mörtsell
projekt

Rättviseförmedlingens spridningsprojekt 2013 – med stöd av ungdomsstyrelsen

Publicerad
fredag, 1 mars 2013
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Under 2013 genomför vi ”Rättviseförmedlingens spridningsprojekt 2013 – engagemang och organisering” med ett projektstöd från Ungdomsstyrelsen. Syftet är Rättviseförmedlingen skall utvecklas från att vara beroende av ett fåtal väldigt engagerade personer till att bli en verksamhet som bärs av organisationen i sig. Genom utbildning, utveckling samt intern och extern spridning av kunskap och erfarenheter ska organisationen växa och bli mindre personberoende.

Projektet består av tre delar:

1) Expansionsrådet. Denna del av projektet går ut på att utforma och genomföra en utbildning för Rättviseförmedlingens volontärer och ett antal andra personer som vi vill knyta till oss och lära känna närmare. Vid ca 10 tillfällen under våren träffas gruppen för att lyssna till föreläsningar som berör olika delar av vår verksamhet, och för att i en efterföljande workshop diskutera hur vårt eget arbete inom området kan utvecklas. Teman som kommer att behandlas är bland annat bildspråk, lobbyarbete, rasism och HBTQ-frågor. Bland föreläsarna finns opinionsbildare som exempelvis författaren Oivvio Polite, Gudrun Schyman och RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund. Syftet med Expansionsrådet är att sprida kunskapen om hur vi arbetar till fler, diskutera våra metoder och få input utifrån kring vårt arbetssätt.

2) Skapa förutsättningar för fler möten. Under året fortsätter vi att träffa organisationer och företag som vi kan samarbeta med i andra projekt och genom att vi gör efterlysningar åt dem. Målet är minst ett möte i veckan med personer eller organisationer syfte att utveckla vidare samarbeten eller till att Rättviseförmedlingens metod och arbete får mer spridning.

3) Utvärdera och organisera (en fortsättning på förra årets projekt). Även i år vill vi fortsätta se över och utforma organisationen av den ideella föreningen så att den kan fortsätta växa och bättre ta till vara det engagemang som vårt arbete väcker.

För mer information, kontakta projektledare Frida Mörtsell: frida.mortsell@rattviseformedlingen.se.

Projektet är avslutat.

scroll-top