Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Östgötateatern söker maskör och perukmakare

Riksteatern söker personalspecialist med fokus på jämlikhet och mångfald, Botkyrka

Fler lediga jobb
projekt

Rättviseförmedlingens Expansionsråd

Publicerad
onsdag, 23 januari 2013
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

I Rättviseförmedlingens Expansionsråd samlar vi begåvade personer med intressanta kompetenser för att tillsammans förkovra oss och utbyta erfarenheter. Målet är att lära fler om hur Rättviseförmedlingen fungerar rent praktiskt och därigenom bli en starkare organisation med stora förutsättningar att växa snabbt. Expansionsrådet är även ett sätt att knyta till oss potentiella anställda och samarbetspartners eller skaffa oss nya bollplankspersoner inför framtiden.

Varje expansionsrådsträff inleds med en inspirationsföreläsning av en viktig opinionsbildare från något av alla de områden som berör Rättviseförmedlingens verksamhet. Efter varje föreläsning diskuterar vi temat och funderar på hur det knyter an till Rättviseförmedlingens arbete. Vi räknar med riktigt intressanta och roliga samtal.

Rättviseförmedlingens Expansionsråd är ett projekt som genomförs med stöd av Ungdomsstyrelsen under 2013.
Kontakta projektledare Frida Mörtsell för mer information: frida.mortsell@rattviseformedlingen.se

Projektet är avslutat.

scroll-top