Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker programansvarig specialist till Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling,…

Riksteatern söker Projektledare bildproduktion (Filmproducent), Hallunda

Mobile Interaction söker Frontend-utvecklare, Stockholm

Fler lediga jobb
projekt

Rättvis rekrytering – med stöd av Tillväxtverket

Publicerad
torsdag, 1 maj 2014
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Med stöd från Tillväxtverket genomför Rättviseförmedlingen en förstudie, där vi undersöker förutsättningarna för ett nytt verktyg för att kommunicera  jämställdhet och mångfald inom rekrytering.

Syftet är att underlätta för underrepresenterade grupper att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Mål på kort sikt (under projektperioden) äratt kartlägga marknaden och förutsättningarna för ett nytt verktyg för rättvis rekrytering.

Mål på lång sikt är att fler arbetsgivare ska arbeta proaktivt med ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i sina rekryteringsprocesser.  Samt att de kommunicerar att de gärna välkomnar sökande ur underrepresenterade grupper. På så sätt kan fler personer än idag nås av intressanta jobberbjudanden.

I förstudien jobbar vi med fokusgrupper, marknadsundersökningar och intervjuer.

För mer information, kontakta Rättviseförmedlingen på info@rattviseformedlingen.se.

Projektet är avslutat.

 

tillvaxtverket

 

scroll-top