Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Östgötateatern söker maskör och perukmakare

Musikverket söker Kommunikationschef, Stockholm

Riksteatern söker personalspecialist med fokus på jämlikhet och mångfald, Botkyrka

Fler lediga jobb
projekt

Att räkna media – med stöd av vinnova

Publicerad
måndag, 16 februari 2015
Uppdaterad
onsdag, 5 oktober 2016
Rättviseförmedlingen är ett av sammanlagt tre projekt som får finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Vi får stödet för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia. 

Projektstödet uppgår till sammanlagt 3,2 miljoner kronor under en period av fyra år. Utlysningen finns inom programmet Genus och mångfald för innovation, som stöder projekt som utvecklar kunskap och metoder för innovationer utifrån ett normkritiskt perspektiv.

80 procent av experterna som uttalar sig i nyhetsmedia världen över är män och 76 procent av artiklar och reportage har en man som huvudperson (källa: whomakesthenews.org). När DN.se granskade sig själva 2010 insåg de att endast 8 procent av huvudpersonerna i artiklar och reportage hade utländsk bakgrund* trots att samma grupp utgör en femtedel av befolkningen. Även om statistiken visar på skeva siffror vill många medier gärna skildra hela samhället så som det ser ut idag, både för att kunna nå en bredare publik och för att det är en del i det journalistiska och demokratiska uppdraget.

– Idag saknas översiktlig och jämförbar statistik som visar hur det ser ut med representation i svenska medier. De kartläggningar som görs är sporadiska och bygger oftast på enskilda personers engagemang. Detta kommer vi ändra på i och med det här projektet, säger Sofia Embrén, VD på Rättviseförmedlingen.

Inom ramen för projektet kommer Rättviseförmedlingen ta fram ett digitalt verktyg som på ett enkelt och överskådligt sätt tar fram jämförbar statistik kring vilka som syns och hörs i nyhetsmedia idag. På så sätt bli frågan konkretiserad och det blir lättare att sätta upp mål som möjliggör en förändring. Tillsammans med Rättviseförmedlingens ordinarie verksamhet av efterlysningar och tips blir förändringspotentialen verkligt konkret. De som saknas i tidningen idag, kan vi hitta genom att mobilisera de över 100 000 rättviseförmedlarna via efterlysningarna i våra egna kanalerna.

– Vi kommer också i och med projektet kunna släppa en årlig rapport. Planen är en lättillgänglig och tydlig rapport som samlar information och statistik från de största dagstidningarna i Sverige, säger Sofia.

Idag består Rättviseförmedlingen av fler än 100 000 personer som samarbetar i sociala medier för att hitta de som andra har utanför sin radar och bryta normer kring vem som är mest lämpad att göra vad. Med detta projekt vill vi hjälpa svenska tidningsredaktioner att bättre skildra hela Sverige.

Kontakt: Tina Sayed Nestius, projektledare Rättviseförmedlingen

*Med utländsk bakgrund avses svenska myndigheters definition sedan 2003: Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

UPPDATERING (5/10-16):
Här finns mer uppdaterad information om projektet och den statstik vi tagit fram sedan detta pressmeddelande skrevs: frågor och svar om Rättvisaren.

Vinnova-11

 

 

scroll-top