Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker programadministratör till Enheten för global social utveckling, Stockholm

Nationalmuseum söker säljare och värdar, Stockholm

Red Flag söker systemutvecklare, Stockholm

Fler lediga jobb
Sydsvenskan publicerade resultatet av Rättviseförmedlingens Maktvecka
projekt

Maktvecka i samarbete med Sydsvenskan

Publicerad
fredag, 23 mars 2012
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Rättviseförmedlingens Maktvecka genomfördes på Facebook mellan den 18 och 25 februari 2012. I samarbete med Sydsvenska Dagbladet efterlyste vi andra än män som kan sitta i svenska börsbolags styrelser, eftersom dessa i dag är starkt mansdominerade. Veckan resulterade i en lista med över 700 namn på kompetenta personer.

Inför den stundande stämmosäsongen, när svenska bolag väljer nya ledamöter till sina styrelser, ville vi på Rättviseförmedlingen uppmärksamma skevheten som finns i svenska börsbolags styrelser. Nästan 4 av 5 ledamöter är män och vi tror inte att det här är en spegling av kompetensnivån hos kvinnor respektive män i näringslivet. På ett konstruktivt sätt ville vi därför inspirera valberedningarna över hela landet till att anstränga sig lite extra den här gången.

Genomförande

Vi lyfte styrelsefrågan i en efterlysning med syfte att inspirera och öka medvetenheten hos valberedningar i Sverige. För att nå större tyngd och fler tips inledde vi ett samarbete med Sydsvenska Dagbladet och deras redaktör för Näringsliv, Thomas Frostberg.

Sydsvenskan granskade könsfördelningen hos bolagsstyrelser i Skåne, Thomas skrev en krönika om resultatet och Rättviseförmedlingen efterlyste andra alternativ till styrelser utifrån artiklarna.

Maktveckan

Rättviseförmedlingen genomförde en temavecka – Maktveckan – för att rama in efterlysningen av styrelsepersoner. Från och med den första efterlysningen på lördagen uppdaterade vi dagligen vår Facebook-sida med nya vinklar på underrepresentationen av kvinnor i styrelser.

Tipsen

Tipsen samlades in i efterlysningar på Rättviseförmedlingens Facebook-sida och via vår tips-mail. På fredagen, en vecka efter den första efterlysningen, samlade vi in de sista tipsen och skapade Maktlistan som publicerades i Sydsvenskan på lördagen.

Resultatet

– Den 25 februari kunde Sydsvenskan publicera en lista med 754 namn på andra än män som kan sitta i bolagsstyrelser
– Drygt 200 tips kom in på Facebook och vi fick över 150 tipsmail, flera innehöll uppåt 50 namn

Projektet är avslutat.

scroll-top