Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Riksteatern söker vikarierande verksamhetsutvecklare, Stockholm

Akademiskt primärvårdscentrum söker enhetschef till kunskapsteam om våld i nära relationer,…

Studiefrämjandet söker exekutiv assistent, Stockholm

Fler lediga jobb
Sydsvenskan publicerade resultatet av Rättviseförmedlingens Maktvecka
projekt

Maktvecka i samarbete med Sydsvenskan

Publicerad
fredag, 23 mars 2012
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Rättviseförmedlingens Maktvecka genomfördes på Facebook mellan den 18 och 25 februari 2012. I samarbete med Sydsvenska Dagbladet efterlyste vi andra än män som kan sitta i svenska börsbolags styrelser, eftersom dessa i dag är starkt mansdominerade. Veckan resulterade i en lista med över 700 namn på kompetenta personer.

Inför den stundande stämmosäsongen, när svenska bolag väljer nya ledamöter till sina styrelser, ville vi på Rättviseförmedlingen uppmärksamma skevheten som finns i svenska börsbolags styrelser. Nästan 4 av 5 ledamöter är män och vi tror inte att det här är en spegling av kompetensnivån hos kvinnor respektive män i näringslivet. På ett konstruktivt sätt ville vi därför inspirera valberedningarna över hela landet till att anstränga sig lite extra den här gången.

Genomförande

Vi lyfte styrelsefrågan i en efterlysning med syfte att inspirera och öka medvetenheten hos valberedningar i Sverige. För att nå större tyngd och fler tips inledde vi ett samarbete med Sydsvenska Dagbladet och deras redaktör för Näringsliv, Thomas Frostberg.

Sydsvenskan granskade könsfördelningen hos bolagsstyrelser i Skåne, Thomas skrev en krönika om resultatet och Rättviseförmedlingen efterlyste andra alternativ till styrelser utifrån artiklarna.

Maktveckan

Rättviseförmedlingen genomförde en temavecka – Maktveckan – för att rama in efterlysningen av styrelsepersoner. Från och med den första efterlysningen på lördagen uppdaterade vi dagligen vår Facebook-sida med nya vinklar på underrepresentationen av kvinnor i styrelser.

Tipsen

Tipsen samlades in i efterlysningar på Rättviseförmedlingens Facebook-sida och via vår tips-mail. På fredagen, en vecka efter den första efterlysningen, samlade vi in de sista tipsen och skapade Maktlistan som publicerades i Sydsvenskan på lördagen.

Resultatet

– Den 25 februari kunde Sydsvenskan publicera en lista med 754 namn på andra än män som kan sitta i bolagsstyrelser
– Drygt 200 tips kom in på Facebook och vi fick över 150 tipsmail, flera innehöll uppåt 50 namn

Projektet är avslutat.

scroll-top