Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Musikverket söker Kommunikationschef, Stockholm

Riksteatern söker Projektledare bildproduktion (Filmproducent), Hallunda

Sida söker programansvarig specialist till Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling,…

Fler lediga jobb
projekt

Jämlik kompetenssökning – med stöd av Mucf och Internetfonden

Publicerad
torsdag, 2 februari 2017

Med stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Internetfonden har Rättviseförmedlingen fått cirka 1 miljon kronor för ett projekt som ämnar ta fram en databas som möjliggör för att enkelt att göra jämlika sökningar efter kompetens.

Rättviseförmedlingen har från start arbetat med att möjliggöra för personer som har en kunskap och kompetens men som inte ges utrymme i första hand, ska få en rättvis chans att synas. Detta har skett genom att skapa listor med kunniga personer baserat på tips från sociala medier, men dessa listor är i nuläget komplicerade att uppdatera. Det är också många idag som vill bredda sin verksamhet med mångfald i åtanke, men de har svårt att hitta nytt folk i sina gamla kanaler. Genom detta projekt kommer större möjligheter att synas och söka nytt att mötas.

Projektets syfte är att utveckla en sökbar databas med yrkesprofiler av personer som bryter normen inom olika ämnesområden. Profilerna i databasen kommer vara kopplade till konton på sociala medier (som LinkedIn, Facebook eller Twitter), vilket kommer göra det enkelt att uppdatera profilerna med ny kunskap och erfarenheter. Därmed blir databasen levande och får ett värde i att användarens samlade erfarenheter lyfts fram. Projektets databas blir ett sätt att jämna ut de ojämlika nätverk många har idag, som nästan bara består av en homogen grupp personer som redan är etablerade inom sina respektive områden. I förlängningen kommer projektet därmed bidra till en jämn fördelning av makt och inflytande.

Rättviseförmedlingen arbetar utefter övertygelsen att kompetens och intelligens är något som finns jämnt fördelat över alla människor och inte hos utvalda grupper. Detta till trots så visar statistiken att vissa grupper har det lättare än andra när det gäller att ta sig fram i samhället. Med ett verktyg som den databas som detta projekt ämnar skapa, kommer det bli enkelt att utifrån ett jämlikhetsperspektiv söka människor för exempelvis media, konferenser, företag eller projekt.

Databasen kommer att vara lättillgängliga för användarna och det kommer tas hänsyn till normbrytande funktionsvariationer, så att verktyget blir tillgänglig för så många som möjligt.

 

Kontakt: Tina Sayed Nestius, projektledare Rättviseförmedlingen

scroll-top