Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker programansvarig specialist till Enheten för globalt hållbar ekonomisk utveckling,…

Östgötateatern söker maskör och perukmakare

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Fler lediga jobb
projekt

Alla ska synas – med stöd av Postkodslotteriet

Publicerad
tisdag, 1 oktober 2013
Uppdaterad
måndag, 8 juni 2015

Rättviseförmedlingen får stöd av Postkodlotteriet från juni 2013 – november 2014 för projektet Alla Ska Synas. Projektet är en särskild satsning på mångfald, där vi vill belysa problematiken med underrepresentation av personer med utländsk bakgrund i media och i den politiska debatten inför valet 2014.  Genom att se över både sammansättningen av namnen som finns i våra listor och sammansättningen av rättviseförmedlare vill vi lyfta fram den kompetens som finns hos utlandsfödda invåndare och hos personer som bryter mot vithetsnormen. På så sätt vill vi arbeta för att motverka strukturell rasism och andra former av intolernas, samtidigt som vi konkret breddar arbetsgivare och makthavares urval.

Projektet har flera delar:

  • Se över representationen på våra egna listor, i våra efterlysningar, internt samt bland våra rättviseförmedlare. Var står vi nu, och vad kan vi förbättra?
  • En förstudie där vi träffar representanter för svenska medier och pratar om vilka problem de upplever kring representation och vilka som får komma till tals, och hur vi bäst kan hjälpa dem.
  • Utveckla och testa granskningsmetoden ”Räkna” som hjälper medier att granska sig själva.
  • Utbilda och sprida – vi vill med våra föreläsningar särskilt nå ut till underrepresenterade grupper för att säkerställa att de känner till vårt arbete samt tipsar om sig själva och sina bekanta på våra listor. Vi vill även träffa organisationer för att få viktig input på vårt arbete.

Vill du veta mer om projektet? Är du kanske representant för en organisation eller ett mediehus som vi borde träffa? Maila info@rattviseformedlingen.se så hörs vi!

Projektet är avslutat.

scroll-top