Så här jobbar vi med Rättvisaren!

Publicerad 05 oktober 2016

Över 70 procent av dem som medverkar i nyhetsmedia är män, och mindre än 10 procent uppfattas ha utomnordisk bakgrund. Detta trots att verkligheten ser helt annorlunda ut.

Enligt SCB är vi ungefär lika många män som kvinnor i Sverige, och 18,7 procent av oss har utomnordisk bakgrund. Svensk media behöver – och vill – kunna skildra hela samhället så som det ser ut i dag, dels för att nå en bredare publik men framför allt för att det är en del i det journalistiska och demokratiska uppdraget.

I den årliga rapporten Rättvisaren granskar vi vilka som syns och hörs i svensk nyhetsmedia utifrån kategorierna kön, ålder och nordisk/utomnordisk bakgrund.

I rapporten för 2015 kom vi fram till detta:

  • 72,3 procent av dem som som uttalade sig i svensk media var män.
  • 9,1 procent av dem hade utomnordisk bakgrund.
  • 12,7 procent av dem är under 26 och 11,6 procent av dem är över 66.
  • 75 procent av experterna i nyhetsmedia var män.

Läs hela rapporten här. I slutet av november kommer nästa rapport. Vi håller tummarna för den visar att medierna har blivit bättre på att spegla Sverige som det faktiskt ser ut.