Nu är den här! Rättvisaren 2018 Del 1

Publicerad 04 juli 2018

En svensk kvinna med utomnordisk bakgrund förekommer ytterst sällan i nyhetsrapporteringen. Troligast får hon uttala sig i egenskap av civilperson – som vittne till ett brott eller någon som besvarar en enkätfråga.
– Svenskar med utomnordisk bakgrund utgör mer än en femtedel av Sveriges befolkning. Vår kompetens och våra historier räknas, och det behöver också synas i mediebevakningen, säger Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz.

I dag släpper vi på Rättviseförmedlingen första delrapporten för Rättvisaren 2018. Resultatet visar att 13,3 procent av dem som får uttala sig i svenska nyhetsmedier uppfattas ha utomnordisk bakgrund, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med förra mätningen. Trendbrottet från 2017 håller i sig, men eftersom 21 procent av alla svenskar har utomnordisk bakgrund innebär resultatet ändå en tydlig underrepresentation.

Även om personer med utomnordisk bakgrund är underrepresenterade i stort, är de överrepresenterade bland dem som får uttala sig som civilpersoner i artiklar. Det vill säga – personer som råkade vara på plats eller blev vittne till något.

– Vi ser att det finns en tanke kring bredd i till exempel enklare texter som enkäter, vilket är bra. Men när det gäller att hitta experter och andra, verkar det vara betydligt svårare för redaktionerna – trots att vi på Rättviseförmedlingen varje dag visar att det går, säger Seher Yilmaz, och fortsätter:

– Det är dags att visa att vi svenskar med utomnordisk bakgrund är intresserade av olika saker, att våra kompetenser skiljer sig åt och att vi är kunniga inom olika områden. En medierapportering som inte gör det riskerar att bidra till en stereotyp bild av vem som är lämpad att göra vad, säger Seher Yilmaz.

Det är fjärde året som Rättviseförmedlingen släpper rapporten Rättvisaren, men för 2018 är tillvägagångssättet ett annat än tidigare. Förut har Rättviseförmedlingen släppt statistik för representationen i svenska nyhetsmedier gällande både kön och bakgrund samtidigt. I år fokuserar den första delrapporten enbart på representation utifrån bakgrund. Detta för att medierna sällan diskuterar eller lyfter den statistiken.

– Sverige har fler utmaningar än bara jämställdhet. Det är dags att vi slutar blunda för ojämlikhet i bredare bemärkelse, säger Seher Yilmaz.

Läs mer om Rättvisaren här.