Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Riksteatern söker Löneadministratör, Botkyrka

Riksteatern söker Projektledare bildproduktion (Filmproducent), Hallunda

Riksteatern söker personalspecialist med fokus på jämlikhet och mångfald, Botkyrka

Fler lediga jobb
lista

Folk med rätt bra koll på folkrätt

Antal tips
51
Publicerad
fredag, 5 februari 2016
Uppdaterad
måndag, 14 augusti 2017

En lista med kunniga personer på ämnena folkrätt, mänskliga-, medborgerliga- och politiska rättigheter.

 • Alexandra Segenstedt

  senior migration adviser/legal på svenska Röda Korset

  https://www.linkedin.com/in/alexand...
 • Anki Wood

  journalist med lång erfarenhet och insikt i svensk politik, tidigare chefsredaktör på Omvärlden

  https://twitter.com/ankiwood
 • Anna Ek

  ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Expert på svensk och internationell vapenexport, mänskliga rättigheter, militära konflikter, svensk och internationell utrikespolitik

  http://www.svenskafreds.se/anna-ek
 • Anna Nilsson

  jurist, tidigare arbetat på Europarådet

  https://www.facebook.com/anna.nilss...
 • Anna Rogalska Hedlund

  jurist Centrum för Rättvisa, tidigare handläggare vid Europadomstolen i Strasbourg och MR-expert vid EU-kommissionens delegation på Trinidad Tobago.

  http://centrumforrattvisa.se/om-oss...
 • Anna Schölin

  arbetar på Regeringskansliet

  https://www.facebook.com/anna.schol...
 • Anna Wigenmark

  arbetande Ordförande/Människorättsjurist på Föreningen Ordfront

  https://www.linkedin.com/in/anna-wi...
 • Annika Söder

  undergeneraldirektör på FN organet FOU. Kabinettssekreterare på UD

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Annik...
 • Anuta Sjunghamn

  jurist, delägare Hatem&Sjunghamn Juristbyrå AB

  http://www.hatemsjunghamn.se/
 • Ausra Padskocimaite

  doktorand vid juridiska institutionen och Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet. Även knuten till. Mänskliga rättigheter, Europadomstolen. Bedriver doktorandprojekt om hur Europadomstolens domar implementeras på nationell nivå i Litauen, Ryssland och andra östeuropeiska länder och hur de påverkar nationella rättssystem.

  http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N9...
 • Bibi Grams

  jurist, specialiserar sig inom internationella relationer, folkrätt, eu-rätt mm

  https://www.linkedin.com/in/bibigra...
 • Britta Sjöstedt

  gör en post-doc i Lund och har bl.a. arbetat med folkrättsfrågor i Genève och verkat i Mauretanien, Kongo och Kanada.

  http://portal.research.lu.se/portal...
 • Carin Apelmo

  jurist på Byrån För Lika Rättigheter

  https://www.linkedin.com/in/carin-a...
 • Cecilia Tengroth

  jurist Röda Korset, internationell humanitär rätt (krigets lagar)

 • Elena Namli

  professor i etik och forskningsledare vid Uppsala universitets Rysslandsinstitut. Kritisk och postkolonial teori, har bl.a. skrivit boken ”Human Rights as Ethics, Politics, and Law”, en kritisk granskning av relationen mellan rätt, politik och moral inom diskursen om mänskliga rättigheter.

  http://http://www.elenanamli.com
 • Emily Diab

  doktorand i folkrätt, Uppsala universitet. Migrationsrätt.

  https://twitter.com/emilyhdiab
 • Frida Olsson-Avereyireh

  folkrättsjurist

  https://www.linkedin.com/in/frida-o...
 • Hanna Gerdes

  folkrättsjurist, författare och föreläsare

  hannagoliath.com
 • Hanna-Marija Zivojinovic

  biträdande jurist på advokatbyrå. Specialiserad på migration och brottmål. Hanna-Marija har såväl föreläst som undervisat vid högskolor liksom mindre grupper och organisationer. Hon skriver debattartiklar och har flera pågående projekt med frivilligorganisationer.

  www.aenystrom.se
 • Heather Harrisson Dinnis

  lektor och doktor i folkrätt vid Försvarshögskolan. Den moderna krigföringens konsekvenser för internationell humanitär rätt (krigets lagar); särskilt cyberkrigföring, avancerade och autonoma vapensystem och rättsliga aspekter av manipulationstekniker av soldater.

  http://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/h...
 • Helen Andersson

  lektor, docent i etik och programsamordnare för mastersprogrammet i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Ansvarar bl.a. för kursen ” Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap”. Bedriver för närvarande projektet ”Ethics and the Politics of Writing: Membership, Testimony and Representation” som bl.a. bygger på Hannah Arendts arbete.

 • Inger Österdahl

  professor i folkrätt, Uppsala universitet. Folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, nationell konstitutionell rätt, gränslandet internationell och nationell juridik och politik, yttrandefrihet och Internet.

  http://www.jur.uu.se/personalinfo.a...
 • Jennifer Schmidt

  människorättsjurist baserad i Stockholm, har bott och arbetat i många konfliktområden på uppdrag av FN, UD, Försvarsmakten, i Balkan, Afghanistan, Sudan

  http://www.jenniferschmidt.org/
 • Jenny Kotz Bjerlestam

  arbetar för FN, med bakgrund som människorattsjurist och specialist på mänskliga rättigheter, rule of law, folkrätt, krigsbrott, terrorism, Balkan, Afghanistan, Afrika

  https://www.facebook.com/jenny.bjer...
 • Jenny Westerstrand

  forskare på Uppsla universitet som forskar om mäns våld mot kvinnor (inklusive hedersrelaterat våld) och kvinnors mänskliga rättigheter i relation till köns- och sexualitetsteor

  http://www.nck.uu.se/Kunskapscentru...
 • Johanna Nilsson

  Juris doktor (Lunds universitet) och ansvarig för folkrättsliga frågor vid Sveriges FN-representation i New York.

  http://www.swedenabroad.com/sv-SE/A...
 • Johanna Olsson

  doktorand i etik vid Uppsala universitet. Internationell våldsanvändning och internationell humanitär rätt (krigets lagar) från etiskt/folkrättsligt/statsvetenskapligt perspektiv.

  http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N1...
 • Johanna Westeson

  människorättsjurist på Civil Rights Defekters

  https://www.civilrightsdefenders.or...
 • Johanna Wiklund

  handläggare för mänskliga rättigheter på FN-förbundet

  http://www.fn.se/om-oss/kontakta-os...
 • Karin Åhman

  professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Rättighetsskyddet i Regeringsformen och Europakonventionen.

  http://www.jur.uu.se/Omfakulteten/P...
 • Karolina Lindholm Billing

  deputy representative för UNHCR i norra Europa.

  http://www.unhcr-northerneurope.org...
 • Katinka Svanberg

  lärare och doktor i folkrätt, Stockholms universitet. FN, våldsanvändning, traktaträtt, erkännandefrågor, folks rätt till självbestämmande, demokrati

  https://su.avedas.com/converis/pers...
 • Kavot Zillén

  doktorand i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Socialrätt och medicinsk rätt.

  http://www.jur.uu.se/AboutFacultyof...
 • Kirsten Bowman

  doktorand i folkrätt, Uppsala universitet. FN och Internationell straffrätt.

  http://www.jur.uu.se/AboutFacultyof...
 • Lena Karlbrink

  folkrättsjurist som undervisar på mänskliga rättighetsutbildningen vid institutionen för globala politiska studier, inom bl.a folkrätt och MR, medborgerliga och politiska rättigheter, regionala rättssystem och flyktingrätt

  https://www.linkedin.com/in/lena-ka...
 • Linnea Kortfält

  doktorand i folkrätt, Stockholms universitet. Internationell straffrätt.

  http://www.su.se/profiles/lige4059-...
 • Louis Dane

  doktorand i offentlig rätt, Stockholms universitet. Migrationsrätt.

  http://www.su.se/profiles/loda2401-...
 • Madelaine Seidlitz

  jurist på Amnesty med ansvar för flyktingfrågor och migration samt med folkrättsfrågor kopplade till bland annat terrorism, tortyr, internationell straffrätt och medborgerliga och politiska rättigheter

  https://www.linkedin.com/in/madelai...
 • Maja Kirilova Eriksson

  professor i folkrätt vid Uppsala universitet och prorektor vid Försvarshögskolan

  http://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/e...
 • Maria Grahn Farley

  lektor och docent offentlig rätt vid Uppsala universitet (erhöll doktorsgrad vid Harvard Law School). Undervisar i mänskliga rättigheter.

  https://www.linkedin.com/in/dr-mari...
 • Maria Sjöholm

  jur. dr, Örebro universitet, fokuserad på kvinnors rättigheter. Avhandlingen handlade om folkrättsliga krav på stater att kriminalisera våldtäkt.

  http://www.nck.uu.se/Kunskapscentru...
 • Marie Jacobsson

  docent i folkrätt, ambassadör (för folkrätt på UD), utrikesministerns folkrättsrådgivare och medlem av FNs folkrättskommission (International Law Commission).

 • Marie-Hélène Boccara

  doktor i folkrätt Uppsala universitet, erkännandefrågor, folks rätt till självbestämmande, Israel-Palestinakonflikten

 • Matilda Arvidsson

  doktorand i folkrätt, Lunds universitet. Ockupation, undantagstillstånd, folkrättslig teori (kritiska perspektiv), modernism och postmodernism i den folkrättsliga diskursen

  http://www.lu.se/lucat/user/3eb5738...
 • Minou Sadeghpour

  programansvarig för Säkerhetspolitik vid Folk och Försvar. Ordförande och medgrundare av Stockholm International Affairs Forum(ett nätverk för kvinnor inom utrikes- och säkerhetspolitik). Analytiker, skribent, mycket kunnig inom terrorism, säkerhets- och utrikespolitik. Expert på Mellanöstern, Iran, Irak, Syrien, Jemen och utvecklingen i stort. Uttalar sig gärna i media och tidningar och är en fantastisk moderator

  https://twitter.com/StoSiaf
 • Pernilla Nilsson

  kansliråd UDs folkrättsenhet, tidigare lärare i folkrätt vid Stockholms universitet och diplomat vid Sveriges FN-delegation i New York. FN, våldsanvändning, internationell humanitär rätt (krigets lagar)

 • Rebecca Stern

  lektor och docent i folkrätt, Uppsala universitet. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter, migrationsrätt, flyktingrätt, relationen mellan folkrätt och nationell rätt.

  http://www.jur.uu.se/AboutFacultyof...
 • Sally Longworth

  lärare i folkrätt vid Försvarshögskolan, barrister (Storbritannien), särskilt kunnig vad gäller FN-stadgans folkrätt, internationell straffrätt och internationell humanitär rätt (krigets lagar)

  https://www.linkedin.com/in/sallylo...
 • Susanne Axmacher

  expert inom mänskliga rättigheter

  https://www.linkedin.com/in/susanne...
 • Victoria Enkvist

  lektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Konstitutionell rätt. Religionsfrihetens rättsliga ramar med utgångspunkt i grundlagen och Europakonventionen

  https://www.linkedin.com/in/victori...
 • Ylva Lennartsson Hartmann

  International Law Expert, The Swedish Foundation for Human Rights

  https://www.linkedin.com/in/ylva-le...

Har du hamnat på listan av misstag, har du tips på fler personer som borde stå med här eller vill du uppmärksamma oss på ett namn du inte tycker platsar på listan? Maila info@rattviseformedlingen.se löser vi det!

Bidra gärna till våra framtida listor genom att gå med här: facebook.com/rattviseformedlingen
Välkommen!

Du vet väl att du som företag eller organisation kan adoptera denna lista för att stötta vårt arbete? Kontakta info@rattviseformedlingen.se för mer information.

scroll-top