Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Östgötateatern söker maskör och perukmakare, Norrköping

Bannerboy söker Senior Creative Developer, Stockholm

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Fler lediga jobb
lista

FN-lista

Antal tips
27
Publicerad
fredag, 28 oktober 2016

I samband FN-dagen gjordes en lista med personer som kan mycket om United Nations. Här har ni ett gäng!

 • Delvin Arsan

  humanitär rådgivare på RäddaBarnen, har tidigare arbetat på FNs Regional Office for the Middle East and North Africa i Cairo

  https://se.linkedin.com/in/delvin-a...
 • Heidi Huusko

  chef för statliga angelägenheter gällande klimat och miljö på FN:s Global Compact

  https://www.linkedin.com/in/heidihu...
 • Helena Vazquez

  chef för FBA:s enhet för fredsinsatser, ledarskap och jämställdhet. Hon har arbetat med frågor kring säkerhet, utveckling och statsbyggande i konfliktdrabbade länder, bland annat inom FN:s fredsbevarande mission i Kosovo och UNDP i Montenegro

  https://fba.se/experts/expert-1/
 • Inga-Britt Ahlenius

  svensk ämbetsman utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har tjänstgjort på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och United Nations. Författar till boken "Mr Chance: – FN:s förfall under Ban Ki-moon" 2011.

  https://www.facebook.com/inga.britt...
 • Jennifer Unelius

  har en master i freds- och konfliktstudier, har arbetat i FN i NY och är mycket kunnig inom kopplingen mellan säkerhetspolitik och jämställdhet/genus samt miljö- och klimatförändringar

  https://se.linkedin.com/in/jennifer...
 • Johanna Lundin

  prisbelönt jämställdhetskonsult på Equalate och styrelseledamot i UN Women nk Sverige

  https://se.linkedin.com/in/johanna-...
 • Josiane Bolenge Kamparås

  programchef på läkarmissionen och volontärsamordnare på FN

  https://se.linkedin.com/in/josiane-...
 • Karin Engström Stenson

  arbetar idag på Prime och United minds, har en politisk masterexamen vid University of Edinburgh och brinner för jämlikhet och forskning

  https://se.linkedin.com/in/karin-va...
 • Laleh Kazemi

  arbetat på huvudkontoret i New York, har kunskaper inom Disarmament Affairs inom First Committee och deltog b la i konferensen Arms Trade Treaty Preparatory Committee där det senare beslutsatta vapenhandelsavtalet ATT behandlades

  https://www.facebook.com/lalehkazem...
 • Linda Nordin

  departementsråd och chef för enheten för ungdomspolitik och folkbildning på Utbildningsdepartementet. Insynsråd på Folke Bernadotteakademin och generalsekreterare på svenska FN-förbundet

  https://se.linkedin.com/in/lindanor...
 • Lotta Segerström

  arbetar på den svenska FN-representationen i New York

  https://www.facebook.com/lotta.sege...
 • Louise Lindblom

  har arbetat som programassistent på både UN women och UN DESA (Department of Economic and Social Affairs). Arbetar nu som Communications Officer på UNESCO

  https://www.linkedin.com/in/louise-...
 • Louise Olsson

  senior rådgivare på FBA i frågor som rör jämställdhetsintegrering och kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet. Expert på jämställdhetsarbetet i FN

  https://fba.se/experts/louise-olsso...
 • Maria Nystedt

  projekt- och utbildningsledare på FBA:s program för rättsstatsuppbyggnad, mänskliga rättigheter och stöd till val. Har tidigare arbetat för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser i New York och FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien i Haag

  https://fba.se/experts/maria-nysted...
 • Mathilda Lindgren

  Doktorand vid institutionen för fred- och konfliktstudier i Uppsala. Studerar idag tredjepartsmedling i beväpnade konflikter bland personer som arbetar med fredsskapande organisationer

  https://se.linkedin.com/in/mathilda...
 • Matilda Hellström

  ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och ledamot i det svenska UNESCOrådet

  https://se.linkedin.com/in/matilda-...
 • Mikaela Hildebrand

  senior Policy Advisor på RFSU, har tidigare arbetat som ansvarig för ungdomsfrågor på UNAIDS

  https://ch.linkedin.com/in/mikaela-...
 • Mishka Saffar

  expert inom internationell utveckling. Har arbetat både FN och europakommissionen

  https://at.linkedin.com/in/mishka-s...
 • Mona Hagi

  ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling, svensk representant på klimattoppmötet COP22 och arbetar med klimatfrågor

  https://www.facebook.com/mona.hagi?...
 • Neda Mansouri

  har sedan 2006 arbetat med FN och FNs utvecklingsprogram UNDP

  https://www.linkedin.com/in/nedaman...
 • Noura Berrouba

  ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling, arbetar med humanitära, sociala och kulturella frågor samt hållbar utveckling

  https://se.linkedin.com/in/nouraber...
 • Rebecca Rehn

  har god kunskap om FN-systemet och täckte slutförhandlingarna om FNs nya hållbara utvecklingsagenda i New York 2015. Har en master i hållbar utveckling och skrivit sin uppsats om agenda 2030 på en fältstudie i Myanmar (Burma)

  https://se.linkedin.com/in/rebeccar...
 • Romiana Bikasha

  ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling, svensk representant på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York

  https://se.linkedin.com/in/romiana-...
 • Sara Khodarahmi

  Political Affairs Officer för FNs Department for Peacekeeping Operations (DPKO)

  https://www.facebook.com/sara.khoda...
 • Sofie Karlsson

  arbetar som assistent till biträdande generalsekreteraren på FNs OCHA

  https://www.linkedin.com/in/sofie-k...
 • Sona Rashid

  tidigare ungdomsrepresentant i FN:s generalförsamling med fokus på att lyfta barn och ungdomar som en heterogen politisk aktör för fredsbyggande. ledamot i LSU med ansvar för FN och Agenda 2030. Har även studerat folk och försvar vid Försvars och Säkerhetsakademin

  https://se.linkedin.com/in/sonarash...
 • Toktam Jahangiry

  ordförande för Malmö FN-förening och syrelseledemot i FN-distrikt i Skåne. sitter i valbredningen för FN- förbundet i Sverige 2015-2018

  https://www.facebook.com/toktam.jah...

Har du hamnat på listan av misstag, har du tips på fler personer som borde stå med här eller vill du uppmärksamma oss på ett namn du inte tycker platsar på listan? Maila info@rattviseformedlingen.se löser vi det!

Bidra gärna till våra framtida listor genom att gå med här: facebook.com/rattviseformedlingen
Välkommen!

Du vet väl att du som företag eller organisation kan adoptera denna lista för att stötta vårt arbete? Kontakta info@rattviseformedlingen.se för mer information.

scroll-top