Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Sida söker programadministratör till Enheten för global social utveckling, Stockholm

Red Flag söker systemutvecklare, Stockholm

Stockholms handbollförbund söker projektledare, Stockholm

Fler lediga jobb
lista

Nationalism – här är en lista med kunniga personer på temat

Rättviseförmedlingen ville hjälpa alla medier som skriver om nationalism att bredda sina nätverk av forskare, insatta och talare på ämnet. Här är en lista med tips på kunniga personer.

 • Anna-Lena Lodenius

  journalist och författare som bl.a. skrivit om högerpopulister i Europa

  https://al-lodenius.com/
 • Annika Hamrud

  journalist, föreläsare och krönikör som har skrivit boken ”Svensk, svenskare… Ett reportage om Sverigedemokraterna” tillsammans med Elisabet Qvarford. Twitter: @ahamrud

  http://www.annikahamrud.se/
 • Cecilia Åse

  docent i statsvetenskap och verksam som forskare vid Stockholms Universitet. Författare, har bl.a. skrivit "Monarkins makt. Nationell gemenskap i svensk demokrati"

  http://www.statsvet.su.se/forskning...
 • Diana Mulinari

  professor och forskare vid Lunds Universitet som bl.a. genomfört en studie om kvinnors och invandrares situation i Sverigedemokraterna

  http://www.lunduniversity.lu.se/luc...
 • Elisabet Qvarford

  journalist i grunden, arbetar idag med PR och föreläser om bl.a. Sverigedemokraterna. Har skrivit boken ”Svensk, svenskare… Ett reportage om Sverigedemokraterna” tillsammans med Annika Hamrud

  https://www.linkedin.com/in/elisabe...
 • Eva Birgitta "Bim" Murray (fd Clinell)

  författare, frilansjournalist, föreläsare och debattör. Har bl.a. skrivit om fransk nationalism

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bim_C...
 • Hanna Enefalk

  doktor i historia vid Stockholms universitet. Disputerade 2008 med en avhandling om nationalism, “En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet”

  http://www.sorad.su.se/2.2983/centr...
 • Heléne Lööw

  docent i historia vid Uppsala universitet. Tidigare överintendent och chef för Forum för levande historia, specialiserad på nazism i Sverige

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hel%C...
 • Ivana Maček

  docent och universitetslektor i kulturantropologi vid Stockholms universitet

  http://www.socant.su.se/english/res...
 • Jelena Spasenic

  doktorand i kulturantropologi vid Uppsala universitet

  http://www.valentin.uu.se/om-oss/me...
 • Johanna Mannergren Selimovic

  forskare vid Utrikespolitiska institutet, Göteborgs universitet. Intresseområden bl.a. fredsbyggande efter krig med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoingsprocesser, minnespolitik, dynamiken i delade städer och genusfrågor

  http://www.ui.se/personal/johanna-m...
 • Lena Berggren

  historiker vid Umeå Universitet. Bedriver forskning om svensk ultranationalism och fascism. Disputerade 1999 med avhandlingen "Nationell upplysning: drag i den svenska antisemitismens idéhistoria"

  http://www.umu.se/sok/english/staff...
 • Lisa Bjurwald

  journalist och författare som bl.a. skrivit boken "God dag kampsyster" tillsammans med Maria Blomquist. Delägare och styrelseordförande i Medievärlden

  http://lisabjurwald.webnode.se/
 • Maria "Mia" Eriksson

  forskare i genusvetenskap vid Göteborgs Universitet. Disputerade med avhandlingen "Berättelser om Breivik. Affektiva läsningar av våld och terrorism"

  http://pol.gu.se/ViewPage.action?si...
 • Maria Blomquist

  journalist och författare som bl.a. skrivit boken "God dag kampsyster" tillsammans med Lisa Bjurwald. Twitter: @mariablomquist

  http://www.bokforlagetatlas.se/forf...
 • Maria Jansson

  universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  http://www.statsvet.su.se/forskning...
 • Maria Wendt

  doktorand och föreläsare vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  http://www.statsvet.su.se/forskning...
 • Marie Demker

  professor i statsvetenskap, prodekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Leder bl.a. forskningsprojektet "Inte bara populism" om svensk och europeisk högerpopulism

  http://pol.gu.se/personal/larare-oc...
 • Maud Eduards

  professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Forskar bl.a. om frågor kring säkerhetspolitik, krig, våld och globalisering

  http://www.statsvet.su.se/forskning...
 • Märit Rönnols

  frilansjournalist och föreläsare med kunskaper om bl.a. SD och rasbiologi. Twitter:

  https://www.linkedin.com/in/m%C3%A4...
 • Sif Bokholm

  historiker som bl.a. har skrivit boken "I otakt med tiden – om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor"

  http://www.atlantisbok.se/1066.Forf...
 • Sîdar Yigit

  har skrivit D-uppsats vid Stockholms Universitet

  https://twitter.com/Sidar_Yigit

Har du hamnat på listan av misstag, har du tips på fler personer som borde stå med här eller vill du uppmärksamma oss på ett namn du inte tycker platsar på listan? Maila info@rattviseformedlingen.se så löser vi det!

Bidra gärna till våra framtida listor genom att gå med här: facebook.com/rattviseformedlingen
Välkommen!

Du vet väl att du som företag eller organisation kan adoptera denna lista för att stötta vårt arbete? Kontakta info@rattviseformedlingen.se för mer information.

scroll-top