Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Regeringskansliet söker Kulturråd, Istanbul

Kultur i Väst söker konsulent inom biblioteksområdet, inriktning media och mångspråk, Göteborg

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

Faktafel i Rebecca Weidmo Uvells bloggtext om Rättvisaren

Publicerad
torsdag, 23 november 2017

I måndags släppte vi årets upplaga av vår rapport Rättvisaren. I den tittar vi på vilka som får komma till tals i svenska nyhetsmedier. Med anledning av att opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell skrivit ett blogginlägg om vår rapport Rättvisaren vill vi uppmärksamma att det blev några fel i Weidmo Uvells text.

Weidmo Uvell blandar ihop förra årets rapport med årets rapport, och siffror från de olika rapporterna mixas om vartannat. Weidmo Uvell skriver främst om 2016 års rapport (den finns här), som hade ett delvis annat fokus i och med att vi då också tittade närmare på expertrollen, men som om den vore årets. 2016 års rapport har också ett annat urval och – självfallet – ett annat resultat av granskningen än 2017 års rapport. Reportagen i olika medier denna vecka (bland annat Medierna i Sveriges radio och tidningen Journalisten, som hänvisas till i bloggtexten) handlar ju dock självklart om årets rapport. För läsaren framgår det dock inte att siffrorna som hänvisas till genom stora delar av inlägget och delarna om ”vem som får vara expert” är från 2016. 

Det finns dessutom ett annat missförstånd som vi vill ta tillfället i akt att reda ut. I rapporten pratar vi om “utomnordisk” bakgrund. De siffrorna har vi bett SCB ta fram åt oss, och det är de siffrorna som redovisas i rapporten. De är alltså andra siffror än de man får om man tittar på utländsk bakgrund, som Weidmo Uvell har gjort. Hur och varför den kodningen görs i rapporten finns utförligt beskrivet både i rapporten (2017) och i vår FAQ (observera att det finns en FAQ för 2016 års rapport och en FAQ för 2017 års rapport som skiljer sig lite åt). 2017 års rapport och 2017 års FAQ besvarar de flesta frågor som rests i Uvells bloggtext, som exempelvis hur olika typer av namn kodas. De frågor som eventuellt återstår efter det besvarar vi mer än gärna via mail eller telefon.

scroll-top