Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Red Flag söker systemutvecklare, Stockholm

Nationalmuseum söker säljare och värdar, Stockholm

Sida söker programadministratör till Enheten för global social utveckling, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

INTERVJU MED TASSO STAFILIDIS VERKSAMHETSLEDARE FÖR GÖTEBORGS KULTURKALAS, ÅRETS VINNARE AV RÄTTVISEPRISET

Publicerad
tisdag, 22 september 2015
Uppdaterad
måndag, 27 november 2017

Tasso Stafilidis berättar om Göteborgs Kulturkalas arbete och konkreta förslag för att uppnå en mer jämställd och jämlik kuluturfestival. 

Varför är arbetet med jämlikhet och jämställdhet viktigt?   

– För det är en självklarhet att vi ska exkludera så lite som möjligt. Vår stad är en av Europas mest segregerade städer och Göteborgs Stad har prioriterade mål om att t.ex. bryta segregeringen och öka jämställdheten. Därför ställer vi oss frågan hur vi som kulturfestival kan bidra till att bryta segregeringen och öka jämställdheten inom ramen för vår plattform. Göteborgs Kulturkalas är en av Skandinaviens största kulturfestivaler, vi har ett offentligt uppdrag från staden och regionen, dessutom har vi den bredaste målgruppen – alla. Vi har en skyldighet gentemot skattebetalarna att föregå med gott exempel och även vi ska uppfylla stadens övergripande mål. Det är vårt ansvar att nå de grupper av människor som aldrig annars besöker stadens centrum och visa att stadskärnan är lika mycket deras som vår. Idag är det många som saknar en anknytning till centrum. Kulturkalaset kan som den största mötesplatsen i regionen skapa möjligheter till nya möten, till representation och identifikation.

Vad har kulturkalasets arbete inneburit för Göteborg?

– Utöver att vi skapar en fantastisk kulturfestival fylld av upplevelser, smaker, dofter och nya intryck bidrar vi till att göra staden ännu bättre och få människor att mötas, lära känna varandra och på så sätt riva murar mellan folk och mellan bostadsområden. Vår stadsdelskampanj där Kulturkalaset besökte olika stadsdelar och fick barn från olika skolor att mötas genom att tillsammans skapa mosaik har resulterat i att boende från olika stadsdelar och elever från olika skolor satt avtryck på ett av våra mest centrala torg, Kungstorget. Där finns nu mosaiken som utsmyckning och en tydlig symbol, en plats som skapar tillhörighet och identitet. Under tre år ska vi smycka alla torgets 37 betongfundament, i år lyckades vi göra 10 st. Likaså lyckades vi få extra pengar för att boka den libanesiska världsstjärnan Elissa som lockade väldigt många besökare som aldrig tidigare hade varit på Kulturkalset.  Detta är bara några exempel av många. Vi har ett ansvar och det är följaktligen vår skyldighet att jobba inkluderande. Trots att vi kanske inte förändrar världen så märks det tydligt att vi gör skillnad.

Har ni något extra bra tips till andra festivalarrangörer som vill arbeta inkluderande? Var börjar man?

– Det går att förändra! Hitta egna metoder som berör just er verksamhet och sträva efter att följa metoderna. Börja med ett mål i taget, en metod per år. Utöka sedan.  Varje gång ni bryter mot era metoder så ska ni kunna förklara varför ni inte följt metoden. Detta gör er medvetna om vad ni gjort och varför ni gjort det. Systematisera ert hållbarhetsarbete: Detta kan ni göra enkelt genom att upprepa och följa upp, dra slutsatser och förbättra/förändra. Det ska vara enkelt och roligt, inspirerande och nyskapande. Arbetet ska aldrig kännas betungande utan genomsyra allt ni gör för då blir det också självklart. Våga testa och våga göra fel men våga också erkänna att ni gjort fel och visa på hur ni kan förändra/förbättra.

scroll-top