Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Stockholms handbollförbund söker projektledare, Stockholm

Nationalmuseum söker säljare och värdar, Stockholm

Red Flag söker systemutvecklare, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

Folk i skymundan del 1: Cecilia Payne-Gaposchkin

Publicerad
måndag, 22 februari 2016
Uppdaterad
tisdag, 22 mars 2016

Idag säger vi TACK & WOW till Cecilia Payne-Gaposchkin som är den vetenskapsperson som upptäckte vad solen består av. Helt klart en alldeles lysande upptäckt!

Cecilia Payne föddes och växte upp i England. Hon studerade vid universitetet i Cambridge där hon fullföljde sina studier. Hon fick dock ingen examen, eftersom Cambridge inte utexaminerade kvinnor. 1923 blev hon rekryterad till Harvard College Observatory av Harlow Shapley och emigrerade till USA för att starta ett nytt liv där. 1925 blev hon filosofie doktor i astronomi och 1956 fick hon som första kvinna en professur vid Harvard.

.
I sin doktorsavhandling föreslog hon att skillnaderna i styrka hos absorptionslinjerna i stjärnspektrat beror på skillnader i temperatur, snarare än kemisk sammansättning.
Payne föreslog 1925 att väte var det mest förekommande grundämnet i stjärnor. Detta tillbakavisades först av den erkände astronomen Henry Norris Russell, men accepterades till slut 1929.
Den senare delen av sin karriär ägnade hon åt att försöka förstå Vintergatan. Tillsammans med sin man och ett forskarlag utförde hon 1,25 miljoner observationer av variabla stjärnor i Vintergatan, samt ytterligare 2 miljoner variabelobservationer i Magellanska molnen. Forskningen blev en pusselbit i kunskapen om stjärnornas livscykler.

Källa: Wikipedia

.

Rättviseförmedlingen består av nära 100 000 människor som varje dag hjälps åt att lyfta kompetenta personer som av olika anledningar hamnar i skymundan. Med varje namn som tipsas om kommer vi närmre ett samhälle där vi alla har mer lika förutsättningar att ta plats i historien, i styrelserummen, i expertpanelerna i tv och mängder av andra sammanhang. Tillsammans påverkar vi och gör skillnad! Dela gärna den här artikeln om du också tycker att fler borde veta om Payne-Gaposchins gärning!

scroll-top