Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Studiefrämjandet söker utvecklingsledare, Stockholm

Riksteatern söker Projektledare bildproduktion (Filmproducent), Hallunda

Kulturlyftet – Kultur i hela landet söker en projektassistent, Stockholm

Fler lediga jobb

Frågor och svar om Listoteket

Publicerad
måndag, 16 oktober 2017
Uppdaterad
tisdag, 21 november 2017

Här finns lite frågor och svar kring vår tjänst Listoteket.

1. Vad är Listoteket?
Listoteket är den plats där vi på Rättviseförmedlingen samlar våra listor över normbrytande kompetens. Här kan du med hjälp av sökord leta efter personer med just den kompetens du söker till ditt arrangemang och hitta personer som kompletterar den vanligaste bilden av hur kompetens ser ut inom området. Men du kan också lägga upp din egen profil och ansöka om att ligga på listor i Listoteket.

2. Varför finns Listoteket?
För att representation spelar roll! Vi vill bredda bilden av kompetens och vem som är bäst lämpad att göra vad. Genom Listoteket vill vi slå hål på stereotypa föreställningar, och hjälpa andra att nå bredare.

3. Varför ska jag använda Listoteket?
För dig som uppdragsgivare är Listoteket ett effektivt sätt att bredda dina befintliga nätverk och snabbt få tag på kompetens till uppdrag inom olika områden.
För dig som privatperson är Listoteket en plats där du enkelt kan visa upp din kompetensprofil för alla de potentiella uppdragsgivare som regelbundet använder sig av våra listor för att söka efter normbrytande kompetens, och därmed hjälpa till att förbättra representativiteten i det offentliga samtalet.

4. Hur använder jag Listoteket?
Vår erfarenhet är att våra listor lämpar sig bäst för den som söker personer för tillfälliga uppdrag, som exempelvis experter till paneler, talespersoner till intervjuer, föredragshållare och frilansare inom olika områden. Använd sökfunktionen för att hitta listor med kompetens som du är intresserad av. Personerna på listan har själva listat vad de är bra på. Kontakta dem du är intresserade av och se om någon känns rätt för just ditt uppdrag.

5. Jag blev kontaktad av Rättviseförmedlingen och har blivit tillfrågad om att skapa en profil i Listoteket. Varför?
Vi blir regelbundet kontaktade av olika aktörer som söker kompetens utanför sina befintliga nätverk. Därför gör vi på Rättviseförmedlingen ständigt nya efterlysningar i våra sociala medier-kanaler för att samla in tips på personer som passar för uppdragen. Har du kontaktats av oss via mail eller sociala medier och tillfrågats om att lista dig i Listoteket beror det troligen på att någon har tipsat om just dig och din awesomeness  i någon av våra efterlysningar. Eftersom det självklart är helt frivilligt att vara med i Listoteket kontaktar vi dig för att höra om du vill vara med.

6. Varför ska jag verifiera mig med till exempel Facebook, Linkedin eller Twitter?
Det är det allra enklaste sättet för oss att skapa en profil åt dig, som du sedan själv kan uppdatera som du vill. Kom ihåg att det är du själv som bestämmer vilken information du vill ska synas utåt!

7. Jag tycker att jag borde finnas med på flera listor. Hur gör jag då?
Vad kul att du vill vara med på flera listor! Leta upp listan som du tycker att du passar in på och klicka på “Ansök” under rubriken “Vill du vara med på denna lista”, om du redan är inloggad i systemet. Är du inte redan inloggad i systemet eller saknar profil klickar du på “Skapa konto”. Så får vi reda på att du vill vara med.

8. Jag saknar en lista i Listoteket. Hur gör jag då?
Mejla oss på listoteket@rattviseformedlingen.se och berätta vilken lista du saknar och varför, så gör vi en efterlysning. Hur våra efterlysningar går till kan du läsa mer om här.

9. Jag vill inte vara med i Listoteket – hur tar jag bort mig?
Enklast är att mejla oss på listoteket@rattviseformedlingen.se så tar vi bort dig omedelbart. Om du har en färdig profil på Listoteket kan du plocka bort den själv, eller välja att ta bort dig från en enskild lista.

10. Vad skiljer Listoteket från exempelvis Linkedin?
Listoteket är framför allt en sammanställning av normbrytande kompetens inom olika områden. Därmed är Listotekets främsta funktion att bredda bilden av vilka personer som har kompetens inom olika områden, och därmed bidra till en bättre representativitet i alla delar av samhället. Genom alla personer och kompetenser som tillsammans utmanar vi påståendet – ”de finns inte!” – när det gäller experter som inte tillhör normen inom ett visst område.

11. Vem får vara med i Listoteket?
Den som på något sätt bryter mot normen i ett visst sammanhang får vara med. Våra efterlysningar är till för att bredda nätverk åt företag, projekt eller organisationer som upplever att deras eget nätverk är begränsat idag. Det kan handla om att de mest exempelvis hittat män, eller bara personer med svensk bakgrund, eller bara personer som bor i Stockholm, som är kunniga på något visst området. Våra efterlysningar ger tips om andra som också har rätt kompetens så att uppdragsgivaren får ett bredare urval. Tipsen sammanställs till listor i Listoteket, och listorna kan användas av alla som letar kompetenta personer framöver. Ofta handlar det om tillfälliga uppdrag som att sitta i en panel, föreläsa någonstans eller kanske bidra till ett kampanj eller ett projekt på annat sätt.

Alla tips som kommer in och tackar ja till att vara med på Listoteket läggs till men vi förbehåller oss rätten att inte ta med tips på våra listor om vi anser att 1) personen inte utgår från principen om alla människors lika värde 2) det finns en risk för stor arbetsbelastning på Rättviseförmedlingens personal på ett sätt som hindrar oss från att utföra vår kärnverksamhet 3) oseriösa tips.

12. Hur skyddas mina personuppgifter i Listoteket?
Vi är måna om din integritet! Vi försöker att kontakta dig om du blivit tipsad om i en tråd i sociala medier, för att få ditt godkännande att skapa en profil på Listoteket. När du har godkänt detta bestämmer du helt och hållet själv vad du vill ska synas utåt. Du kan visa din Linkedin-sida, din Facebookprofil, ditt Twitterkonto, din e-postadress eller länka till en webbsida, eller bara någon av dem. Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra att dina personuppgifter används för syften som inte är legitima. Här kan du läsa hela vår integritetspolicy.

13. Hur kvalitetssäkrar ni namnen i Listoteket?
Vi kontaktar personerna som det tipsas om i våra efterlysningar för att säkerställa att de kan tänka sig att vara med i Listoteket, men vi gör ingen regelrätt kvalitetssäkring eller undersökning av deras kompetenser.
Det vi gör är att hjälpa projekt, organisationer, företag och medier att få fram fler än bara de givna namnen till sin urvalslista. Så att de aldrig mer ska kunna säga “dom finns inte”. Att samla in tipsen gör vi helt gratis, resten får efterlysarna göra själva. Vi litar helt på att projekt kan använda sin helt vanliga utsållningsprocess för att hitta de som passar bäst.

14. Hur vet ni vem som är normbrytande?
Det kan vi givetvis aldrig veta – utan vi litar på att personerna som finns med själva kan bedöma om de platsar i ett visst sammanhang. Listorna funkar som så att en organisation hör av sig till oss och vill ha hjälp att bredda sitt nätverk och bryta en viss norm (det kan vara att de hittar mest män, eller äldre, eller mest personer med nordisk bakgrund m.m. som är kunniga inom ett särskilt ämne). Vi belyser då själva normen i det specifika sammanhanget och ber om tips på kunniga personer som kan bredda bilden av vem som kan vad. Vi litar på att våra följare och de som tipsar är medvetna om detta, och vi begär heller inte att personer som vi kontaktar ska berätta för oss på vilket sätt de är normbrytande.

15. Kostar det något att vara med i Listoteket?
Nej, det kostar ingenting alls. Det kostar heller inte något att efterlysa kompetens – visst är det superbra?

16. Jag vill komma i kontakt med personer på era listor. Kan ni ge mig deras telefonnummer?
Nej, tyvärr! Vi förmedlar inte mer information än den som personerna anger i sina profiler. Och de styr själva vad de vill ska synas utåt. Självklart har de ett intresse av att lämna information i sin profil så att de blir kontaktbara, men oftast handlar det om en Linkedin-profil, en webbsida med kontaktuppgifter eller en e-postadress.

17. Kan jag som rekryterare använda mig av Listoteket?
Ja, listorna är öppna för vem som helst som vill ta del av dem. Men – du kommer att behöva söka upp personen eller personerna själv, och göra din vanliga research för att se om de passar och är intresserade.

18. Är Listoteket en plats för att söka jobb?
Nej, Listoteket är inte i första hand en plats för att söka enskilda jobb – men att vara med innebär att du kan bredda ditt och andras nätverk. Du och dina kompetenser blir mer synliga för exempelvis journalister som letar efter intervjupersoner, för arrangörer som vill anordna till exempel event, panelsamtal eller föredrag eller för organisationer som letar efter deltagare till referensgrupper med mera.

19. Vilka åsikter har personerna i Listoteket?
Det vet vi inte! Syftet med Listoteket är att uppdragsgivare ska kunna bredda sina urvalslistor. Det handlar inte om att lista personer med en viss åsikt eller politisk färg, utan om att bredda representationen i olika sammanhang, samt bilden av vem som är bäst lämpad att göra vad. I de flesta fall är personernas åsikter omöjliga att känna till, och framför allt är de oviktiga för sammanhanget.

20. Tycker ni inte att det är viktigt med en mångfald av perspektiv bland tipsen på era listor?
Jo, verkligen! Ju bredare våra listor är, desto bättre. Om du tycker att en lista består av för många likadana personer får du gärna bidra med fler namn för att komplettera.

21. Jag vill jobba som volontär och hjälpa till att uppdatera Listoteket – hur gör jag?
Vad roligt! Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få. Ju fler vi är som tillsammans breddar urvalslistor, desto större förändring kan vi uppnå. Mejla oss på listoteket@rattviseformedlingen.se så tar vi det därifrån.

22. Hur finansieras Listoteket?
Att ta fram Listoteket finansierades genom projektstöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Internetfonden. Arbetet med listorna och våra efterlysningar är gratis, det vill säga finansierad av Rättviseförmedlingens övriga verksamhet.

23. Jag finns med på en eller flera av era gamla listor på rattviseformedlingen.se och vill gärna hänga med til Listoteket! Kommer ni att flytta över alla listorna dit?
Men vad kul att du är med på listan! Ja, under en övergångsperiod kommer vi att se över våra listor och flytta över en del av dem till Listoteket. Några av de äldre listorna kanske känns så inaktuella att vi inte flyttar över dem, utan helt enkelt gör nya efterlysningar för att få in nya tips på kompetenta personer.
Är du redan med på en av våra gamla listor och vill vara säker på att flyttas med till Listoteket? Mejla oss på listoteket@rattviseformedlingen.se och berätta vilken lista du är med på! Då kan vi skapa en profil åt dig, som du sedan fyller i själv, och blir sökbar även i Listoteket. Eftersom detta innebär mycket arbete för oss kan vi bara göra detta för den som redan finns i de gamla listorna.
Tycker du att du borde finnas med i Listoteket eftersom din bransch är skev, eller att det bara är vissa som syns i publika sammanhang? Tipsa oss om detta via mejl så att vi kan göra en efterlysning (här finns lite mer info om hur våra efterlysningar går till) – när den är gjord kan du så klart tipsa om dig själv!

24. Jag vill skapa ett eget Listoteket. Hur gör jag det?
Vad roligt att du vill det! Listoteket-pluginet kan du installera på vilken WordPress-sajt som helst. Här hittar du hur du gör!

Frågor eller buggrapporter om Listoteket skickas till christoffer@stickybeat.se

scroll-top