Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Kulturhuset Stadsteatern Vällingby söker producent för turnerande verksamhet, Vällingby

Östgötateatern söker maskör och perukmakare

Musikverket söker Kommunikationschef, Stockholm

Fler lediga jobb
Illustration: Hannah Gustafson http://letsgohannah.tumblr.com/

Efterlysningar

Publicerad
tisdag, 1 april 2014
Uppdaterad
onsdag, 7 december 2016

Grunden i Rättviseförmedlingens verksamhet är våra ideella efterlysningar. Med hjälp av över 135 000 rättviseförmedlare kan vi hjälpa dig att hitta personer ur grupper som hamnat i skymundan på grund av stereotypa föreställningar om exempelvis kön, ursprung eller fysiska förutsättningar.

Behöver du/ditt projekt/din redaktion/ditt företag hjälp att hitta kompetens som ni inte har i era nätverk i nuläget? Våra efterlysningar är helt kostnadsfria, och resulterar i listor som är fria för vem som helst att använda sig av. Här finns våra listor! Och här finns info om hur listorna fungerar.

Maila info@rattviseformedlingen.se så tittar vi närmare på hur vi kan hjälpa just dig. Innan du slänger iväg ditt mail kan det vara bra att veta lite mer om vad som krävs för att din efterlysning ska bli publicerad.

Här är några riktlinjer:

• Vi publicerar bara efterlysningar som vi finner relevanta för allmänheten, främst i form av uppdrag som gäller olika representativa sammanhang (medverkan i tidningar, tv och radio, talare, experter och branschrepresentanter på konferenser, evenemang och kongresser, etc.).

• Vi skriver inte ut namnet på den organisation som står bakom efterlysningen (förutom i särskilda fall).

• I varje efterlysning ska det finnas en tydlig eller bevisad skevhet eller brist på de som eftersöks.

• Efterlysningarna fokuserar på att hitta kompetens.

• Efterlysningar till specifika evenemang vill vi göra i god tid innan evenemanget genomförs så att vi har chansen att påverka.

• Vi efterlyser inte volontärer och folk till ideella uppdrag.

• Vi förbehåller oss rätten att avvakta med efterlysningar som uppfyller våra övriga krav, men som ligger för nära en efterlysning vi nyligen genomfört.

 

Alla tips som kommer in läggs till på listorna men vi förbehåller oss rätten att inte ta med tips på våra listor om vi anser att

  • Personen inte utgår från principen om alla människors lika värde
  • Det finns en risk för stor arbetsbelastning på Rättviseförmedlingens personal på ett sätt som hindrar oss från att utföra vår kärnverksamhet
  • Oseriösa tips
scroll-top