Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Riksteatern söker personalspecialist med fokus på jämlikhet och mångfald, Botkyrka

Riksteatern söker Löneadministratör, Botkyrka

Stockholms handbollförbund söker projektledare, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

Almedalsguiden 2018 – det här får du inte missa i Almedalen!

Publicerad
tisdag, 26 juni 2018
Uppdaterad
onsdag, 27 juni 2018

Hallå! Nästa vecka drar politikerveckan i Almedalen i gång. Rättviseförmedlingen har därför satt ihop en liten guide med tips på seminarier och mingel som berör jämlikhet, jämställdhet, mångfald och inkludering. Håll till godo!

 

1 juli

Öppning av det nordiska programmet. Vilka kliv behöver vi ta för verklig jämställdhet i arbetslivet?
Jämställd lön? Ytterligare lösningar för delad föräldraledighet? Fackliga lösningar? Bättre integration av utrikesfödda kvinnor i arbetslivet? På detta seminarium, arrangerat av bl.a. Nordiska rådet, diskuteras de kliv som behöver tas för ökad jämställdhet i arbetslivet. Läs mer här.

 

2 juli

Det nya reklamlandskapet – Hur könsstereotypiskt och sexistiskt är det?
I december 2017 gav regeringen DO i uppdrag undersöka hur utbrett problemet med könsstereotypisk och sexistisk reklam faktiskt är idag. Vad visar utredningen så här långt, och hur nära lagstiftning är vi? Seminariet arrangeras av Dagens Media. Läs mer här.

Kreativ inkluderande kommunikation
Varför ska företag och organisationer jobba med inkludering? Måste vi kommunicera på ett sätt som speglar samhällets mångfald? Hur kan nivån på inkluderande och normkreativ visuell kommunikation höjas? Dessa frågor diskuteras på seminariet arrangerat av Studio Flock. Läs mer här.

Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga
Jämställdhetsmål startar ofta ett förändringsarbete i hela organisationen. Nästa steg är att rikta resurserna för att accelerera utvecklingstakten. Inom industrin är innovation ett viktigt verktyg. Hur hittar vi nya lösningar som skapar en förändring inifrån och ut? Seminariet arrangeras av ABB AB. Läs mer här.

Hur skapar vi innovativa, lönsamma och jämställda företag?
Ökad jämställdhet och större mångfald i alla avseenden är en nyckelfaktor för svensk teknikindustris konkurrenskraft och för att företagen framöver ska kunna erbjuda attraktiva karriär- och jobbmöjligheter. Det här panelsamtalet om inkludering och konkurrenskraftiga företag utgår ifrån frågeställningar inkomna via Facebookgruppen Teknikkvinnor. Panelsamtalet arrangeras av Teknikkvinnor, ihop med Teknikföretagen och Industrin tar matchen. Läs mer här.

 

3 juli

Jämställda löner i Sverige – en utopi?
Lönelotsarna och Inclusion Academy arrangerar ett seminarium där Lönelotsarnas rapport om lönegapet mellan kvinnor och män presenteras. Årets resultat diskuteras och belyses med nya fakta. Läs mer här.

Varför är inkludering så svårt?
Under detta seminarium diskuteras inkludering i samhället och på arbetsmarknaden. Hur kan vi göra för att ta tillvara på allas kompetens och inkludera fler? Arrangör är Inclusion Academy. Läs mer här.

Så blir vi mer inkluderande branscher
Mångfald är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Flera branscher har behov av diversifierad kompetens – där inkludering är en nyckel. Vad kan vi säga om de kulturer, normer och strukturer som råder i våra branscher? Vad kan vi göra gemensamt för att bli mer välkomnande och attraktiva? Seminariet arrangeras av Industrin tar matchen och Energiföretagen Sverige. Läs mer här.

Jämnt på jobbet – strukturerat jämställdhetsarbete för byggbranschen
Trots aktivt arbete och engagemang är samhällsbyggnadssektorn en bransch med låg representation av kvinnor. Hur kan politiken och staten ge byggsektorn bättre förutsättningar och stöd i arbetet för ökad jämställdhet? Svensk byggtjänst arrangerar detta seminarium. Läs mer här.

Makten demokratin och civilsamhällets ansvar
På detta seminarium, arrangerat av RIksidrottsförbundet och ideell arena, diskuteras frågor om makt och inkludering i ideella organisationer. På vilka sätt tar civilsamhället ansvar för det offentliga samtalet om demokratins utveckling i Sverige? Läs mer här.

Vem gör samhället bättre genom sociala medier?
I sociala medier tar falska nyheter och robotar ett stort utrymme. Samtidigt ger dessa medier alla en möjlighet att göra sig hörda och ta plats i vårt demokratiska samhälle. På detta seminarium, arrangerat av Borås stad, diskuteras vad den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Läs mer här.

Inkluderande kommunikation – en bristvara?
Ord är makt och kommunikatörer har makt i strävan efter ökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet, men hur inkluderande är vi i vår kommunikation? Seminariet arrangeras av Nowa kommunikation. Läs mer här.

Rättviseförmedlingens Almedalsfest!
Rättviseförmedlingen håller fest på Surfers i Visby. Kom och fuldansa med oss! Läs mer här.

 

4 juli

Jämställdhet i praktiken – hur funkar det?
IF Metall anordnar detta seminarium, där de tillsammans med Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz diskuterar hur man aktivt kan arbeta för en mer jämställd representation i organisationer. Vad kan vi lära av varandra, och vad är nästa steg? Läs mer här.

Så jämlik och representativ är svensk nyhetsbevakning
RÄTTVISAREN 2018 ÄR HÄR! Del 1 av Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren presenteras i Dagens Medias tält. Medverkar gör Seher Yilmaz, Ordförande Rättviseförmedlingen, Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen, Hanna Stjärne, VD SVT, Rouzbeh Djalaie, Producent P4 Stockholm och P5 STHLM och Fredric Karén, Publisher Svenska Dagbladet. Läs mer här.

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?
Fortfarande har fler män än kvinnor chefsroller och styrelsepositioner och bara vart tredje företag startas av en kvinna. För att arbetslivet ska bli jämställt behöver hinder undanröjas och föreställningar förändras. På detta seminarium, arrangerat av Dagens Industri, diskuteras lösningar och goda exempel. Läs mer här.

Vad händer efter samtyckeslagen och hur skapar vi en samtyckeskultur?
Sexuellt våld är ett utbrett problem i vårt samhälle, likaså de strukturer som främjar att sexuella övergrepp sker. En samtyckeslag är ett stort steg, men arbetet stannar inte där. För vad händer när lagen finns? Vad innebär samtycke och hur praktiseras det? Seminariet arrangeras av Fatta. Läs mer här.

Brist på kvinnliga förebilder – vad blir konsekvensen?
Utifrån erfarenheter inom idrott, musik, e-sport och politik diskuteras vikten av förebilder. Vad är fördelarna med kvinnliga förebilder för tjejer? Kan det bli konsekvenser av att inte ha några förebilder? Vilka är de viktigaste faktorerna för att synliggöra kvinnor i mansdominerade branscher, i samhället i stort och/eller inom ett visst företag? Ellevio är arrangör. Läs mer här.

Hur gör vi Sverige mer inkluderande?
Hur kan vi bredda vilka som blir makthavare i Sverige idag, och i framtiden? På detta seminarium, arrangerat av Makttrampolinen, diskuteras integration, mångfald, normer och utanförskap. Läs mer här.

Jämställt killsnack – är det möjligt?
Flera initiativ har startats för att utbilda inom jämställdhet och påverka vårt, och framförallt unga killars, språkbruk. Är nyckeln till ett jämställt samhälle ett schysstare språk? Vem bär ansvaret? Seminariet arrangeras av bl.a. East Sweden. Läs mer här.

7 konkreta sätt att minska utanförskapet bland unga – NU!
Ett panelsamtal om unga och utanförskap, arrangerat av Mentor Sverige. Inkluderingen av Sveriges unga är inte bara politikernas ansvar – hur kan civilsamhället och näringslivet bidra med förebilder, vägledning och broar in på både arbetsmarknaden och i vuxenlivet? Läs mer här.

#Vimåsteprata demokratimingel
#Vimåsteprata ordnar mingel där olika demokratifrågor diskuteras. Läs mer här.

Lite mycket (mingel) nu?
Almedalens stressigaste mingel, arrangerat av Maktsalongen. Idag är 57% av alla 15-åriga tjejer allvarligt stressade och utbrändheten ökar bland unga. Något måste ändras NU, men vad? På minglet får vi lyssna till talare som själva varit utbrända och träffa viktiga beslutsfattare som kan förändra ungas förutsättningar. Läs mer här.

 

5 juli

Hur fungerar mångfaldsarbetet i verkligheten?
Tillsammans med RFSL och Stiftelsen AllBright har Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB Fastighets AB jobbat med hbtq- och mångfaldsfrågor, där bolaget som första fastighetsbolag certifierades för sitt arbete. Hur förändrar det en företagskultur? Vilka är svårigheterna och hur kan vi arbeta ännu mer aktivt med dessa frågor i fastighetsbranschen? Business Arena är arrangör. Läs mer här.

Kan du skärpa dig?!
Make Equal, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Malmö mot Diskriminering anordnar en metodstafett med fokus på vuxnas ansvar för elevers arbetsmiljö, på nätet och utanför. Läs mer här.

Hur får vi fler tjejer till teknikens värld?
Sverige har under många år drivit den generella frågan kring mångfald och att få fler tjejer att studera ingenjörsutbildningar samt att ta anställning på IT- och teknikbolagen. Statistik visar dock att andelen tjejer som arbetar inom tech-världen sjunker i andel. Hur ska vi vända denna trend? Seminariet arrangeras av Microsoft AB. Läs mer här.

Vilka perspektiv får synas i svensk nyhetsmedia?
Vad och vem får plats i nyhetsrapporteringen? Vilken medvetenhet finns hos redaktionerna? Hur påverkar bilderna dem och de platser som enbart får ensidig negativ publicitet? Dessa frågor diskuteras på ett seminarium arrangerat av Journalistförbundet och Fanzingo. Medverkar gör bland annat Tina Sayed Nestius, projektledare på Rättviseförmedlingen. Läs mer här.

Mångfaldsparaden – en manifestation för medmänsklighet och demokrati
RFSL Gotland ordnar för femte året i rad Mångfaldsparaden. En chans att tillsammans marschera och stå upp för samhällets mångfald, för solidaritet, för kärlek och för alla kroppars och själars rätt att existera och leva sitt liv. Läs mer här.

scroll-top