Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

My Dream Now söker marknadskommunikatör, Stockholm

Riksteatern söker vikarierande koordinator för barn- och unga, Botkyrka

Mobile Interaction söker Frontend-utvecklare, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

3 Frågor och svar – social hållbarhet och jämlikhet

Publicerad
torsdag, 27 april 2017

Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz har utsetts till en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste av tidningen Aktuell Hållbarhet. Listan har tagits fram av en jury utifrån kriteriet “åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt”.

På vilket sätt handlar mångfald och jämlikhet om hållbarhet?

– Om vi verkligen tror på att alla människor är lika mycket värda, vilket social hållbarhet enkelt uttryckt handlar om, har vi ett gemensamt ansvar att se till att alla får lika möjligheter att delta i samhället. I det socialt hållbara samhället tas alla människors kompetens tillvara på och alla får en chans att göra vad de vill och kan, vilket ju också är det som Rättviseförmedlingen arbetar för varje dag.

Blir mångfald en allt viktigare hållbarhetsfråga?

– Tidigare har hållbarhet för många organisationer i första hand handlat om miljö, nu börjar alltfler också se att de sociala frågorna måste få ta mer plats. Det smarta sättet att bygga sin organisation på är att ta vara på all den kompetens som finns i samhället. Det
blir mer kreativt och lönsamt eftersom att en större bredd i organisationen ger fler
erfarenheter och perspektiv som man kan testa sina beslut mot. Då blir besluten och också mer hållbara. Samtidigt handlar det om att sluta diskriminera och ge fler människor chansen att visa vad de går för.

Hur tar man som organisation tag i mångfaldsfrågan?

– Det finns tre grundläggande saker som alla borde börja med:

1. Bestäm er för varför mångfald är viktigt. Ett tydligt syfte gör det enklare att driva igenom förändringen.

2. Gör en nulägeskoll över enfalden i organisationen. Fråga er själva på vilka sätt ni är lika idag, varför ni tror att det blivit så och vad ni tror att ni missar på grund av er likhet.

3. Sätt konkreta mål för arbetet och bestäm er för hur ni ska följa upp arbetet. Ju oftare ni mäter hur arbetet går, desto större är sannolikheten att ni faktiskt lyckas.

Förändring kräver inte tid, utan initiativ och då behöver man ständigt hålla koll på vilka initiativ som tagits och vilka som är kvar för att nå målet.

Vill din organisation ha hjälp med att bli bättre på att arbeta med social hållbarhet? Hör av dig till info@rattviseformedlingen.se så berättar vi hur vi kan hjälpa till!

Artikeln hittar du här

scroll-top