Rättviseformedlingen

logo

Vi hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 135 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Riksteatern söker Löneadministratör, Botkyrka

Mobile Interaction söker Frontend-utvecklare, Stockholm

Musikverket söker Kommunikationschef, Stockholm

Fler lediga jobb
nyhet

Rättvisaren 2016 är här!

Publicerad
måndag, 28 november 2016
Uppdaterad
fredag, 25 november 2016

Knappt 3 av 10 personer som uttalar sig i nyhetsmedia är kvinnor. Inte ens 1 av 10 har utomnordisk bakgrund. Detta trots att verkligheten ser helt annorlunda ut. Det visar Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren, som släpps idag.

I dag har 19 procent av befolkningen utomnordisk bakgrund och hälften av svenskarna är kvinnor. Detta syns inte i nyhetsmedia, enligt Rättviseförmedlingens årliga rapport Rättvisaren, som släpps i dag.

– Som det ser ut nu exkluderas delar av befolkningen från den arena för offentligt samtal som media utgör. Det är ett demokratiskt problem och ger en skev bild av vilka vi som bor i Sverige är. Här kan nyhetsmedierna ta ett större ansvar, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

Långt kvar till balans bland experterna

Rapporten har i år ett särskilt fokus på expertrollen. Den visar att när medier får välja experter väljer de hellre män än kvinnor.

– Att vara expert i media är att ha makt. En expert förklarar nyheter, pekar på problem och levererar lösningar. Medias val av experter sänder en viktig signal angående vem som är kompetent nog att förklara nyheter och sätta dem i sammanhang som vi förstår, säger Seher Yilmaz.

Vidare framkommer att även frågor eller ämnen som är traditionellt kvinnodominerade inte har en helt jämn könsbalans.

– Vi har fastnat i stereotyper där kvinnor får inta expertrollen i högre grad när det kommer till frågor om sjukvård och utbildning. Men inte ens där kommer vi upp i en jämställd könsfördelning. Det är hög tid att förändra detta, säger Seher Yilmaz.

Läs hela rapporten på rattviseformedlingen.se/rattvisaren2016

Kontaktuppgifter:

Seher Yilmaz, ordförande: seher@rattviseformedlingen.se

Rättvisaren 2016 i korthet:

  • 29,2 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8,1 procent av personerna som kommer till tals i svenska medier har utomnordisk bakgrund
  • Kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund är kraftigt underrepresenterade i nyheter om ekonomi och näringsliv
  • När personer med utomnordisk bakgrund kommer till tals är det oftast i egenskap av privatpersoner, eller när de uttalar sig om sitt arbete. Väldigt få är experter eller talespersoner.

Fokus: expert:

  • 29.9 procent av experterna som får komma till tals i svenska medier är kvinnor.
  • 8 procent av experterna har utomnordisk bakgrund.
  • Den vanligaste experten är en forskare eller någon annan som arbetar på högskola eller universitet
  • Stereotyperna om vilka ämnen som är traditionellt kvinnliga och manliga påverkar vem som får kommentera dem. 25,5 procent av experterna som fick kommentera politik och ekonomi var kvinnor, medan motsvarande siffra för experterna som fick kommentera sjukvård och utbildning var 43,4 procent.

Urval

Analysen innefattar 1200 slumpmässigt utvalda webbartiklar från 11 svenska nyhetssajter (publicerade varannan månad från januari fram till juni 2016), medan den särskilda expertgranskningen innefattar 600 artiklar från samma nyhetssajter och tidsperiod.

I studien ingår följande publikationer: Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Metro, Nyheter 24, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio (sr.se), Sveriges Television (svt.se/nyheter) och Sydsvenskan.

Om projektet:

Rapporten är framtagen som en del i ett treårigt projekt som delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Utlysningen finns inom programmet ”Genus och mångfald för innovation”, som stöder projekt som utvecklar kunskap och metoder för innovationer utifrån ett normkritiskt perspektiv. Under projektet kommer vi löpande att hjälpa redaktioner att konkretisera och komma vidare i sitt arbete för en mediebild som bättre speglar befolkningens sammansättning. Det gör vi bland annat genom att ta fram medieanalyser och genom efterlysningar, föreläsningar och utbildningar.

Om Rättviseförmedlingen:

Rättviseförmedlingen är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Vår verksamhet går ut på att använda vårt nätverk av över 120 000 följare i sociala medier till att helt gratis bredda olika sammanhangs urvalslistor. Det kan exempelvis handla om att hitta kunniga paneldeltagare och talare till konferenser eller experter till tv-, radio och tidningar. Vi letar alltid efter dem som inte redan tillhör normen i det givna sammanhanget – de som våra uppdragsgivare har svårt att hitta på egen hand. Detta gör vi för att bredda, komplettera och utöka våra uppdragsgivares egna nätverk så att de får fler kompetenta personer att välja på.

 

 

scroll-top